Ga naar de inhoud

Faillissement, hoe werkt dat?

Faillissement

In een bloeiende economie draait uw onderneming waarschijnlijk beter dan in crisistijden. In het ergste geval bent u niet meer in staat om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Is dit gedurende een langere periode het geval, dan kunt u faillissement aanvragen voor u als natuurlijke persoon (eenmanszaak, maatschap of VOF) of als rechtspersoon (BV of NV). Dit kan leiden tot de schuldsanering aangezien u de maandelijkse lasten niet meer kan dragen.

Direct schuldhulp of budgetbeheer nodig? Neem contact met ons op en ontvang binnen 24 uur hulp.

Schuldhulpverlening aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie

Zelf een faillissement aanvragen

Een faillissement aanvragen is relatief gemakkelijk. Hiervoor moet u een formulier invullen waarop u aangeeft niet meer aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Vervolgens bepaalt de rechter of u inderdaad niet langer in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Dit zult u echter eerst mondeling moeten toelichten in de rechtbank. Verklaart de rechter u of uw rechtspersoon failliet, dan betekent dit dat een curator wordt aangesteld om zoveel mogelijk activa van de onderneming te verkopen middels een faillissement verkoop om op die manier schulden af te kunnen lossen. De curator doet dit onder toezicht van de rechter-commissaris. Uiteindelijk komt u in een schuldsanering betaaltraject.

Andere partijen die een faillissement kunnen aanvragen

Naast uzelf kunnen ook externe partijen uw faillissement aanvragen. Komt deze aanvraag vanuit schuldeisers, dan wordt een faillissement alleen gehonoreerd wanneer dit er minimaal twee zijn. Aanvullend hierop dient minimaal één van beide schulden direct opeisbaar te zijn. Zijn er veel gedupeerden, dan kan het Openbaar Ministerie in naam van deze gedupeerden het faillissement van een onderneming aanvragen. Ten slotte kan ook de rechtbank, bij het intrekken van een surseance van betaling een onderneming failliet verklaren.

Gevolgen faillissement aanvragen

Als uw onderneming failliet, wordt er beslag gelegd op het vermogen van de onderneming. Bij een natuurlijk persoon (eenmanszaak, maatschap of VOF) betekent dit dat ook het privé-vermogen van de ondernemer kan worden gebruikt om schulden af te lossen. In deze gevallen worden eventuele goederen dus ook meegenomen in de faillissement verkoop. Er zijn slechts enkele gevallen te bedenken waarin een bestuurder van een rechtspersoon (BV of NV) persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor het het faillissement van de onderneming. Dit gebeurt namelijk alleen wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur of van een lening op basis van persoonlijke titel.

Faillissement verkoop

In een faillissement zullen de activa van de onderneming verkocht moeten worden. Op dit moment komt een partij in beeld die gespecialiseerd is in faillissement verkoop. Deze partij, doorgaans een online veiling voor activa uit faillissementen zal alle goederen verkopen om er op die manier voor te zorgen dat er zo min mogelijk restschuld overblijft. Let op dat u geen activa meer onttrekt uit uw onderneming wanneer deze failliet dreigt te gaan. Doet u dit wel, dan pleegt u faillissementsfraude met een relatief zware straf als gevolg.

Help bij uw financiële huishouding

U kunt zelf faillissement aanvragen, maar ook anderen kunnen dit voor u doen. Dit kan een externe partij zijn waaraan u nog betalingsverplichtingen heeft of een medewerker die achterstallig loon eist. Bekijk vanuit uw oogpunt of u de financiële situatie zelf kunt managen of dat u hier hulp bij nodig heeft van uw accountant of een financieel planner. Zij kunnen u helpen om de financiële huishouding op orde te brengen of de beste uitgangspositie voor uw faillissement creëren.

Heeft u nog vragen over een faillissement aanvragen of de gevolgen ervan dan kan u deze stellen op onze vraag & antwoord pagina.

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden.

Hulp aanvragen


Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie
Wie krijgt er het eerste geld bij een faillissement?

Een curator gaat bij een faillissement kijken naar alle crediteuren en zorgen dat deze volgens hun rangorde worden uitbetaald met de eventueel overgebleven financiële of materiële middelen. Niet elke schuldeiser is namelijk even sterk en kan een claim maken op eventuele schuld, hoe groot deze ook is. Volgens de wet zijn er meerdere preferente schuldeisers, deze zullen altijd voorrang krijgen bij het uitbetalen van eventuele schulden van een faillissement.

Wie zijn de preferente schuldeisers?

Preferente schuldeisers zullen het grootste stukje van de financiële schadevergoeding kunnen opeisen na een faillissement. Preferente schuldeisers zijn het UWV, de Belastingdienst en werknemers met een loonvordering van voor het uitspreken van het daadwerkelijke faillissement. Soms gaan feitelijke preferentie schuldeisers voor mits deze hun rechten kunnen uitoefenen alsof er geen faillissement was. Dit is altijd een ingewikkelde situatie en wij raden dan ook altijd aan om hierbij een advocaat met kennis in de arm te nemen.

Binnen 24 uur schuldhulp nodig? Neem direct contact met ons op.

Schuldhulp aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie.

Terug naar: Start » Faillissement, hoe werkt dat?