De aangestelde bewindvoerder tijdens de schuldsanering heeft als doel ervoor te zorgen dat de onder bewind gestelde goederen hun waarde behouden. Tijdens de schuldsanering gaat dit meestal om geld waar de schuldeisers recht op hebben, de bewindvoerder moet er dan voor zorgen het geld op een verantwoorde wijze wordt belegd of op een deposito (boedelrekening) wordt weggezet.

Direct schuldhulp nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden. Wij kunnen u niet helpen met het aanvragen van de WSNP

Direct schuldhulp

Het kan in sommige situaties voorkomen dat het gaat om een huis, auto, boot, of andere luxe goederen die kunnen helpen de schuld te voldoen. Het primaire doel van de bewindvoerder is dan ervoor zorgen dat dit vermogensbestanddeel goed onderhouden wordt tijdens het schuldentraject.

Aanstelling en werkwijze bewindvoerder

Een bewindvoerder wordt niet zomaar aangesteld maar moet de goedkeuring hebben van de betrokken partijen om bepaalde goederen te kunnen managen, verkopen of verhuren. Om dit naar behoren uit te voeren moet de bewindvoerder bij aanvang van het bewind verplicht om een lijst op te stellen waarop de onder bewindgestelde goederen zijn vermeld, dit kunnen materialistische goederen zijn maar ook geld of aandelen. Hij ontvangt hierover van de griffie officieel bericht.

Een kopie van de boedelbeschrijving stuurt hij of zij op naar de rechtbank, sector kanton. Ook is de bewindvoerder verplicht ervoor zorgen dat bij de goederen die in een openbaar register zijn opgenomen (bijvoorbeeld een huis of auto) de bewindvoering en de naam van de bewindvoerder worden vermeld voor derde.

Hierna kan er een balans worden opgemaakt of het verstandig is sommige zaken af te staan of te verkopen als dit in het belang is van de schuldeisers. Krijgt de bewindvoerder voor de verkoop van de goederen/aandelen geen toestemming van de eigenaar dan kan de bewindvoerder via de kantonrechter vervangende toestemming aanvragen. De kantonrechter zal afhankelijk van de aanvraag de vervangende toestemming verstrekken als dit in het belang is van een deugdelijk beheer (eerlijk) van de onderbewind gestelde goederen. De eigenaar heeft hierover dan geen inspraak meer en zal moeten instemmen.

Tot de bijkomende werkzaamheden tijdens de bewindvoering behoort ook het op orde brengen en bijhouden van de financiële huishouding van de betrokkene. Hieronder valt bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, zorgtoeslag, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast moet de bewindvoerder er ook voor zorgen dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt.

Wat gebeurd er met de inkomsten van de betrokkenen?

De bewindvoerder moet ervoor zorgen dat de inkomsten van de betrokkene worden gebruikt voor zijn primaire levensonderhoud (denk aan eten, gas, licht, en een hypotheek of huur). Ten alle tijden blijft de bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiële zaken, verandert er dus iets in uw persoonlijke situatie dan moet de bewindvoering hiervan op de hoogte zijn. Wilt u beschikken (aanspraak maken op goederen die onder het bewind gesteld zijn) dan moet de bewindvoerder hier eerst goedkeuring voor geven. Het is voor de betrokken namelijk niet mogelijk om legaal over deze goederen te beschikken of ermee te handelen (verkopen).

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden. Wij kunnen u niet helpen met het aanvragen van de WSNP

Help mij

Klachten over uw bewindvoerder? Meld de klacht

Wie kan er bewindvoerder worden?

Iedereen (familie, vrienden of kinderen) kan bewindvoerder worden en daarmee de schuldenaar helpen zijn schuld terug te betalen. Toch zijn er enkele voorwaarden aan verbonden die wij hieronder hebben opgesomd;

 • Minimaal 18 jaar of ouder
 • In het bezit van een Nederlands paspoort
 • Wonende in Nederland
 • Zelf niet onder bescherming staan van de Nederlandse staat
 • Niet in het bezit zijn van een strafblad
 • Niet in de schuldsanering of bijstand verkeren
 • Niet actief moeten meewerken aan een faillissement
 • Familie, echtgenoot, ouders of kinderen

In sommige situates zal de kantonrechter kiezen voor een professionele bewindvoerder. Dit betekent dat de bewindvoerder moet aangesloten zijn bij de brancheorganisatie BPBI. Het is in deze situatie wel mogelijk om ook een co-bewindvoerder aan te stellen zodat taken verdeeld kunnen worden.

Bewindvoerder in het kort; “een bewindvoerder regelt samen met en voor betrokkene de financiële zaken en beheert samen met of voor betrokkene het (toekomstige) vermogen.”

Wie kan een bewindvoering aanvragen?

Omdat betrokkene zelf vaak de financiële situatie niet in de hand heeft kan er door omstanders (familie of partner bijvoorbeeld) een aanvraag tot bewindvoering worden gestart. Toch kan niet iedereen zomaar bewindvoering aanvragen. Hieronder zie je een lijst van mogelijke aanvragers;

 • De betrokkene zelf kan de aanvraag starten
 • De officiële partner van de betrokkene
 • Bloedverwanten tot de vierde graad (Bijvoorbeeld, vader, kind, oom of oma)
 • Voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • Officier van justitie in opdracht van schuldeisers
 • Instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
 • Curator of mentor

Waar wordt bewindvoering aangevraagd?

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont en voor wie de maatregel wordt gevraagd. Bewindvoerding wordt dus altijd geregeld via de Gemeente (net zoals het contact met de Gemeentelijke kredietbank). Een aanvraag bij de kantonrechter gaat als volgt;

 1. Naar waarheid en volledigheid ingevuld aanvraagformulier voor bewindvoering
 2. Akkoordverklaring voor bewindvoering (in te vullen door ouders, broers, zussen)
 3. Bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt)
 4. Eventuele verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de
 5. persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

Waar moet u toestemming voor vragen aan de bewindvoerder?

Voor het uitvoeren van onderstaande handelingen moet u al schuldenaar toestemming hebben van de bewindvoerder:

 • het doen van uitgaven boven de € 1.500, bijvoorbeeld voor nieuwe meubels, auto reparatie of een vakantie in binnen of buitenland
 • het verkopen van bezit/inboedel
 • het huren of verhuren van een woning
 • het lenen of uitlenen van geld in welke vorm dan ook
 • het doen of aannemen van een schenking (dit geldt ook voor bonussen, overuren, of andere financiële meevallers)
 • het beleggen van het geld van de betrokkene (geen toestemming nodig voor beleggingen met risicoprofiel (zeer) defensief, wel voor andere risicoprofielen of voor risicovollere beleggingen zoals aandelen of effecten). Denk hierbij ook aan de pensioenopbouw bijvoorbeeld.
 • beslissingen over nalatenschappen
 • het starten van een juridische procedure in welke vorm dan ook
 • het afkopen van een verzekeringspolis

Wanneer moet de bewindvoerder de kantonrechter informeren?

De bewindvoerder moet in bepaalde situaties de kantonrechter direct per brief informeren.

 • bij overlijden van de betrokkene of de tweede bewindvoerder
 • bij verhuizing door de betrokkene of door de bewindvoerder
 • als de bewindvoering-taken voor lange tijd niet kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door ziekte
 • als het bewind niet meer nodig is gezien de schuld is afgelost of schuldeisers hiermee instemmen
 • als het bewind niet voldoende is voor de client en het bewind omgezet moet worden naar curatele
 • als de betrokkene een erfenis ontvangt
 • als het vermoeden bestaat dat de betrokkene zijn/haar wil niet meer goed kan bepalen en hij/zij dat bij aanvang van het bewind wel kon
 • als de betrokkene wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Let op, informeer de kantonrechter altijd per brief. Dit is nodig voor de administratie en om eventueel een gerechtelijke procedure te starten.

FAQ over bewindvoering in het kort

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

– Het aanvragen van het bewind voor de schuldenaar;
– Het uitvoeren van betalingen aan schuldeisers volgens het budgetplan, indien er voldoende financiële ruimte is hiervoor;
– Aanvragen van toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag;
– Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting;
– Het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
– Aanvragen van de bijzondere bijstand kosten bewindvoering;
– Opstellen van een gedetailleerde boedelbeschrijving, 4 maanden na aanvang van het bewind;
– Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.
Lees hier verder voor een gedetailleerde beschrijving over de taken en werkwijze van de bewindvoerder.

Wat is een bewindvoerder verplicht?

Een bewindvoerder is verplicht om een boedelbeschrijving in te dienen bij de kantonrechter, het bewind te registreren bij de centraal curatele- en bewindregister (CCBR), toestemming geven voor aankopen of verkopen van de schuldenaar, verplicht de kantonrechter te informeren in verschillende situaties, beheer van geldzaken/rekeningen en verantwoording, opmaken eindrekening en een vijfjaarlijkse evaluatie indien nodig.

Kan een familielid bewindvoerder worden?

Ja, een bewindvoerder mag een familielid (echtgenoot, ouder of kind) zijn, maar bijvoorbeeld ook een stichting. In sommige situaties geeft de kantonrechter de voorkeur aan dat de bewindvoerder is aangesloten bij de brancheorganisatie voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI). Lees hier meer over de voorwaarden voor het worden van een bewindvoerder.

Heeft u nog vragen over bewindvoerders?

Wij proberen u zoveel mogelijk informatie over bewindvoering te bieden op onze website. Natuurlijk is dit niet compleet omdat elke persoonlijke situatie anders is. Heeft u daarom vragen over bewindvoering dan kunt u deze hieronder stellen. Heeft u vragen over de schuldsanering of schuldhulpverlening dan kunt u terecht op deze pagina.

30 thoughts on “Wat is een bewindvoerder?

 1. Harm Beantwoorden

  Goedendag ik zit al zes jaar in een zo genoemd Minnelijk traject en de afronding is bezig.
  Het minnelijk traject heeft verschillende rekeningen geopend toen destijds een leef rekening een boedel rekening een spaar rekening en een beheer rekening.
  Het minnelijk beheer heeft in die zes jaar ook voor me gespaard maar nu gaan ze het traject afronden waarbij de boedel rekening naar de schuldeiser gaat wat uiteraard normaal is maar ze gaan ook al het spaargeld wat opgebouwd is ook toekennen aan de schuldeiser mag dit zomaar ??
  Dit houd in dat zodra het traject afgerond is ik helemaal niets meer heb qua spaargeld.

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Beste Harm,

   Dit is geheel afhankelijk van de afspraken met de schuldeisers en de openstaande schuld. Deze zullen moeten worden vereffend gezien de schuldeisers ook schade hebben geleden. Het kan daarom inderdaad zo zijn dat een spaarrekening ook ter compensatie dient voor de schuldeisers. Het is een vervelende situatie maar helaas niet anders.

 2. Marjolijn Schieving Beantwoorden

  Een vraag je mag een derde je helpen als het je net niet lukt om een achterstand in te halen tijdens je wsnp om zo toch je doel te kunnen behalen om voor het einde van je traject te halen en je dan een schone lei kan krijgen. Voor al als ze het geven als gift en je hoeft die persoon niet terug te betalen.

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Jazeker, mochten er giften worden gedaan die ten goede komen aan de boedelrekening van de schuldenaar dan zal de bewindvoerder dit alleen maar verwelkomen. Wat niet mogelijk is om de gift later weer op te eisen uit de boedelrekening.

 3. Marly Beantwoorden

  Stel dat een schuldhulpverleningstraject niet is gelukt vanwege psychosociale problematiek, welke dienstverlening kan dan worden ingezet?

 4. els Beantwoorden

  als je uit de schuldsanering bent gekomen kan je dan de bewindvoering stoppen en doorgaan met een budgetbeheerder tot je het zelf weer kan?

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Hoi Els,
   Ja dit is mogelijk in samenspraak met de bewindvoerder. Het is altijd verstandig om onder budgetbeheer te blijven mocht u dit fijn vinden om de financiële zaken op orde te houden. Wij kunnen u helpen met budgetbeheer.

 5. wessel leeuwestein Beantwoorden

  Hoelang kan een bewindvoerder mij onder bewind houden? En is het niet landelijk vast gesteld dat ik na een jaar in de schuldsanering hoor te zitten??

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Afhankelijk van uw schulden en de situatie. Nee voor de schuldsanering moet u voorkomen bij de kantonrechter.

 6. Karin Beantwoorden

  Ben je verplicht als je een, door de rechter aangestelde bewindvoerder hebt, om ook de schuldsanering in te gaan. Is het ook mogelijk om alle schuldenlossing alleen met de bewindsvoerder te regelen?

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Ja dit kan in sommige situaties. Bijvoorbeeld als alle schuldeisers akkoord gaan met een budgetplan om de schulden terug te betalen.

 7. Adriaan Beantwoorden

  Hallo wij hebben een probleem mijn vriendin had een bewindvoerder haar stiefvader en heeft heel erg veel schulden gemaakt en niks afbetaald wat kunnen wij hier mee kan ik het op hem verhalen

 8. wim Beantwoorden

  ik ben gescheiden en mijn gehandicapte zoon komt 18 en woont bij de mama.
  Kan mijn ex alleen bewindvoerder zijn zonder dat ik van iets weet. Zou ook willen bewindvoerder zijn. Kan je dat al aanvragen voor hij 18 jaar is

 9. Dennis Beantwoorden

  Vraagje, ik zit nu 1,5 jaar in bewindvoer en er is mij verteld over bevriezen van schuld etc etc. Ben er nu achter dat als je CJIB schuld ook heb, dat schuldsanering niet mogelijk is, okee, prima.. Maar nu komt het, op de rekening wat ik van bewind heb gekregen staat inmiddels, 3100 euro op. En dat loopt elke maand een beetje op, dus ze hebben 3100 euro gespaard in 1.5 jaar. Dat is leuk maar stel ik wil in schuldsanering, wat eigenlijk ook hun eerste plan was, maar dat kon niet vanwege CJIB, Kan ik hun het CJIB laten betalen van die 3100 euro? want, me schuld is alleen maar hoger geworden sinds 1.5 jaar.

  Met vriendelijke dank,

  Dennis

 10. Ger Beantwoorden

  Wat betekent het als ik een abonnement neem hierin? Er staat hierboven duidelijk dat abonnementen verboden zijn in schuldsanering. Moet er betaald worden voor een abonnement dat verboden is?

 11. Ger Beantwoorden

  Ik zie dat ik schuldenvrij uit de schuldsanering zou moeten komen. Helaas is dat niet het geval. Er is tijdens de sanering een schuldenpost onstaan van zeker € 2400,00, zo niet hoger. Ik ben Arbeidsongeschikt en kan dus aan mijn inkomen niets veranderen. De schulden behelsen een eenmalige huurachterstand, gelden die ik moet betalen i.v.m. een rechtszaak tegen mijn vorige bewindvoerder en een energierekening. In november as. kom ik er uit en zie dat het niet mogelijk is om deze schulden te betalen, overigens buiten mijn schuld om. Ik zie geen vorderingen via mijn bewindvoering. Ik zie de toekomst somber in.

 12. jesbi Beantwoorden

  Mag een bewindvoerder post van advocaat/rechtbank naar cliënt openen? Oproep van Rechtbank had niets te maken met WSNP, het ging over vaststelling omgangsregeling.

 13. Els Beantwoorden

  Mijn broertje woonde bij mijn moeder, hij is arbeidsongeschikt. Mijn moeder heeft aow en is in de bewindvoering . Begeleider van mijn broertje heeft ie in de bewindvoering . Hij had een mobielabonnement. Sinds hij in de bewind zit, heeft hij en de bewindvoering de mobiel abonnement niet betaald. Nu blijkt dat hij schuld heeft bij KPN. Hij wil niet meer bewindvoering want ze doen niets. Wat kan hij doen om bewindvoering te beëindigen ?
  Mvg,

  Els

 14. Stephan vahrmeijer Beantwoorden

  Goeiedag zit nu al 3 jaar vrijwillig in de bewind heb nog wel wat schuld maar niet veel zo een 3000€ maar mij vraag is na betaalde tijd hoort dat toch opgeschort te worden of moet ik daarvoor een sanering bij de rechter aanvragen of hoe gaat dat in zijn werking mvg

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Zonder schuldsanering-traject heeft u geen recht op een schone lei. U moet dan de schulden volledig afbetalen.

 15. sanne Beantwoorden

  wat als je in de wsnp zit in een wettelijk traject en je na 3 jaar schulden vrij hoort te zijn, en er na 2 jaar nog niks is veranderd en je de bewindvoerder niet fijn vind kun je dat dan bespreken ? of veranderen

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Het is altijd mogelijk om een andere bewindvoerder te krijgen. Helaas is dit in de praktijk niet altijd even makkelijk. Bespreek dit met uw bewindvoerder en desnoods de Gemeente om samen tot een oplossing te komen.

 16. Kimberley Beantwoorden

  Mag een bewindvoerder je uitspraak van de rechter vast houden zodat je niet meer in hogerberoep kan gaan??

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Het is altijd mogelijk om in hoger beroep te gaan. Alleen is dit niet altijd verstandig. Overleg met uw bewindvoerder waarom deze denkt dat een hoger beroep niet van toepassing is.

 17. k Beantwoorden

  Hoi hoi
  Ik zit in een vrijwillige bewindvoering met mijn ex en de rechter heeft dit goedgekeurd. Ik zit dus nog niet in een sanering. Maar nu wil ik verhuizen naar Belgie en mijn ex blijft dus in Nederland. Ik weet dat de bewindvoerder dan mijn kant laat vallen. Maar wat gebeurt er dan precies met mijn kant van de schulden en blijft mijn ex wel gewoon in bewind?

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij meer informatie nodig over de persoonlijke situatie. Het lijkt ons het meest verstandig om contact op te nemen met de Gemeente of bewindvoerder om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

 18. Marc Beantwoorden

  Is een bewindvoerder verplicht om alle administratie van de 3 jaar schuldsanering op te sturen als daar vraag naar is?

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Ja, de bewindvoerder is door de rechter aangesteld om uw financiële administratie in kaart te brengen en te helpen managen.

 19. Henk Beantwoorden

  Vraag : is het moeilijk van bewindvoerder te veranderen, ook al is deze aangewezen door de rechter ?

  • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

   Beste Henk,
   Een bewindvoerder wordt altijd door een rechter aangewezen. Mocht u niet tevreden zijn met zijn huidige bewind dan kunt u ervoor kiezen om een andere bewindvoerder aan te dragen. Dit moet wel in overeenstemming gebeuren met alle betrokken partijen.

Geef een reactie