Ga naar de inhoud

Wat is een bewindvoerder?

Bewindvoerder let op het geld

Een bewindvoerder is een persoon of instantie die aangesteld wordt om de financiële zaken van iemand te beheren die dat zelf niet kan vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, of vanwege problematische schulden. De taken van een bewindvoerder omvatten het beheren van inkomen, het betalen van rekeningen en schulden, en het zorgen voor financiële stabiliteit. Ze worden aangewezen door een kantonrechter en werken in het belang van de persoon onder bewind, met als doel diens financiële situatie te stabiliseren en te verbeteren. Bewindvoering kan zowel door professionele bewindvoerders als door niet-professionele bewindvoerders, zoals familieleden, worden uitgevoerd. De bewindvoerder moet regelmatig verslag uitbrengen aan de kantonrechter over het beheer van de financiën.

Direct schuldhulp of budgetbeheer nodig? Neem contact met ons op en ontvang binnen 24 uur hulp.

Schuldhulpverlening aanvragen

Aanstelling en werkwijze bewindvoerder

Een bewindvoerder wordt aangesteld door de kantonrechter en is verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen van de cliënt, waaronder geld, onroerend goed en andere waardevolle bezittingen. Dit omvat het in kaart brengen van de financiële situatie, het beheren van inkomsten en uitgaven, en het betalen van vaste lasten. De bewindvoerder zorgt ook voor het uitkeren van leefgeld en het doen van belastingaangifte. Daarnaast is de bewindvoerder betrokken bij het aanvragen van toeslagen en, indien nodig, bij het helpen met schulden aflossen om zo een bestaansminimum te realiseren.

Beheer van financiën

De bewindvoerder opent een nieuwe bankrekening voor het beheer van de financiën van de cliënt. De oorspronkelijke bankrekening van de cliënt wordt gebruikt als leefgeldrekening. De nieuwe rekening dient als een spaarrekening waarop een rentevergoeding wordt ontvangen, afgestemd op het spaarsaldo en de maandelijkse kosten. Let op, een bewindvoerder is anders dan een budgetbeheerder.

Besluitvorming en samenwerking

De bewindvoerder neemt beslissingen in overleg met de cliënt en streeft naar een gezonde, stabiele financiële situatie. Medewerking van de cliënt is hierbij essentieel voor succes. Bijzondere handelingen die de bewindvoerder kan verrichten, omvatten onder andere de aanpak van problematische schulden, juridische procedures, het beheer van persoonsgebonden budgetten (PGB) en ondersteuning bij wettelijke schuldsanering.

Toestemming en informatieplicht

De bewindvoerder heeft toestemming nodig voor bepaalde handelingen, zoals het doen van grote uitgaven, verkopen van bezittingen, en het aangaan van leningen. Daarnaast moet de bewindvoerder de kantonrechter informeren over belangrijke wijzigingen in de situatie van de cliënt, zoals verhuizing, overlijden, of ontvangst van een erfenis.

Professionele versus niet-professionele bewindvoerders

Er wordt onderscheid gemaakt tussen professionele bewindvoerders, die voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen, en niet-professionele bewindvoerders zoals familieleden of kennissen. De keuze voor een professionele bewindvoerder biedt het voordeel van een professionele uitvoering door iemand met een erkende opleiding.

Aanvraagproces bewindvoering

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter. Dit kan door de cliënt zelf of door een familielid of partner gebeuren. De kantonrechter moet akkoord gaan en de voorgestelde bewindvoerder benoemen. Het aanvraagproces kan meerdere maanden duren.

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden.

Hulp aanvragen

Wat gebeurd er met de inkomsten van de betrokkenen?

Salaris in beheer

De bewindvoerder moet ervoor zorgen dat de inkomsten van de betrokkene worden gebruikt voor zijn primaire levensonderhoud (denk aan eten, gas, licht, en een hypotheek of huur) ook wel de beslagvrije voet genoemd. Ten alle tijden blijft de bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiële zaken, verandert er dus iets in uw persoonlijke situatie dan moet de bewindvoering hiervan op de hoogte zijn.

Wilt u beschikken (aanspraak maken op goederen die onder het bewind gesteld zijn) dan moet de bewindvoerder hier eerst goedkeuring voor geven. Het is voor de betrokken namelijk niet mogelijk om legaal over deze goederen te beschikken of ermee te handelen (verkopen).

Wie kan er bewindvoerder worden?

Iedereen (familie, vrienden of kinderen) kan bewindvoerder worden en daarmee de schuldenaar helpen zijn schuld terug te betalen. Toch zijn er enkele voorwaarden aan verbonden die wij hieronder hebben opgesomd;

 • Minimaal 18 jaar of ouder
 • In het bezit van een Nederlands paspoort
 • Wonende in Nederland
 • Zelf niet onder bescherming staan van de Nederlandse staat
 • Niet in het bezit zijn van een strafblad
 • Niet in de schuldsanering of bijstand verkeren
 • Niet actief moeten meewerken aan een faillissement
 • Familie, echtgenoot, ouders of kinderen

In sommige situaties zal de kantonrechter kiezen voor een professionele bewindvoerder. Dit betekent dat de bewindvoerder moet aangesloten zijn bij de brancheorganisatie BPBI. Het is in deze situatie wel mogelijk om ook een co-bewindvoerder aan te stellen zodat taken verdeeld kunnen worden. Familie als bewindvoerder mag die rol zeker vervullen.

Wie kan een bewindvoering aanvragen?

Omdat betrokkene zelf vaak de financiële situatie niet in de hand heeft kan er door omstanders (familie of partner bijvoorbeeld) een aanvraag tot bewindvoering worden gestart. Toch kan niet iedereen zomaar bewindvoering aanvragen. Hieronder zie je een lijst van mogelijke aanvragers;

 • De betrokkene zelf kan de aanvraag starten
 • De officiële partner van de betrokkene
 • Bloedverwanten tot de vierde graad (Bijvoorbeeld, vader, kind, oom of oma)
 • Voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
 • Officier van justitie in opdracht van schuldeisers
 • Instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
 • Curator of mentor

Waar wordt bewindvoering aangevraagd?

Bewindvoering wordt aangevraagd bij de kantonrechter van de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon woont en voor wie de maatregel wordt gevraagd. Bewindvoerding wordt dus altijd geregeld via de Gemeente (net zoals het contact met de Gemeentelijke kredietbank). Een aanvraag bij de kantonrechter gaat als volgt;

 1. Naar waarheid en volledigheid ingevuld aanvraagformulier voor bewindvoering
 2. Akkoordverklaring voor bewindvoering (in te vullen door ouders, broers, zussen)
 3. Bereidverklaring (in te vullen door degene die bewindvoerder wordt)
 4. Eventuele verklaring van een arts of behandelaar waaruit blijkt wat voor beperking de
 5. persoon heeft voor wie de maatregel wordt aangevraagd

Waar moet u toestemming voor vragen aan de bewindvoerder?

Voor het uitvoeren van onderstaande handelingen moet u al schuldenaar toestemming hebben van de bewindvoerder:

 • het doen van uitgaven boven de € 1.500, bijvoorbeeld voor nieuwe meubels, auto reparatie of een vakantie in binnen of buitenland
 • het verkopen van bezit/inboedel
 • het huren of verhuren van een woning
 • het lenen of uitlenen van geld in welke vorm dan ook
 • het doen of aannemen van een schenking (dit geldt ook voor bonussen, overuren, of andere financiële meevallers)
 • het beleggen van het geld van de betrokkene (geen toestemming nodig voor beleggingen met risicoprofiel (zeer) defensief, wel voor andere risicoprofielen of voor risicovollere beleggingen zoals aandelen of effecten). Denk hierbij ook aan de pensioenopbouw bijvoorbeeld.
 • beslissingen over nalatenschappen
 • het starten van een juridische procedure in welke vorm dan ook
 • het afkopen van een verzekeringspolis

Wanneer moet de bewindvoerder de kantonrechter informeren?

De bewindvoerder moet in bepaalde situaties de kantonrechter direct per brief informeren.

 • bij overlijden van de betrokkene of de tweede bewindvoerder
 • bij verhuizing door de betrokkene of door de bewindvoerder
 • als de bewindvoering-taken voor lange tijd niet kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door ziekte
 • als het bewind niet meer nodig is gezien de schuld is afgelost of schuldeisers hiermee instemmen
 • als het bewind niet voldoende is voor de client en het bewind omgezet moet worden naar curatele
 • als de betrokkene een erfenis ontvangt
 • als het vermoeden bestaat dat de betrokkene zijn/haar wil niet meer goed kan bepalen en hij/zij dat bij aanvang van het bewind wel kon
 • als de betrokkene wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Let op, informeer de kantonrechter altijd per brief. Dit is nodig voor de administratie en om eventueel een gerechtelijke procedure te starten.

Klachten over uw bewindvoerder? Meld de klacht

FAQ over bewindvoering in het kort

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

– Het aanvragen van het bewind voor de schuldenaar;
– Het uitvoeren van betalingen aan schuldeisers volgens het budgetplan, indien er voldoende financiële ruimte is hiervoor;
– Aanvragen van toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag;
– Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belasting;
– Het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
– Aanvragen van de bijzondere bijstand kosten bewindvoering;
– Opstellen van een gedetailleerde boedelbeschrijving, 4 maanden na aanvang van het bewind;
– Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter.
Lees hier verder voor een gedetailleerde beschrijving over de taken en werkwijze van de bewindvoerder.

Wat is een bewindvoerder verplicht?

Een bewindvoerder is verplicht om een boedelbeschrijving in te dienen bij de kantonrechter, het bewind te registreren bij de centraal curatele- en bewindregister (CCBR), toestemming geven voor aankopen of verkopen van de schuldenaar, verplicht de kantonrechter te informeren in verschillende situaties, beheer van geldzaken/rekeningen en verantwoording, opmaken eindrekening en een vijfjaarlijkse evaluatie indien nodig.

Kan een familielid bewindvoerder worden?

Ja, een bewindvoerder mag een familielid (echtgenoot, ouder of kind) zijn, maar bijvoorbeeld ook een stichting. In sommige situaties geeft de kantonrechter de voorkeur aan dat de bewindvoerder is aangesloten bij de brancheorganisatie voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI). Lees hier meer over de voorwaarden voor het worden van een bewindvoerder.

Wat mag een bewindvoerder wel en niet?

Een bewindvoerder heeft alleen de rechten om te beslissen over uw financiën. Dit houdt in dat leefgeld ingehouden kan worden onder bepaalde omstandigheden. De bewindvoerder mag geen officiële aanvragen doen bij een Gemeente voor bijvoorbeeld voor een paspoort, huisarts of inschrijving voor woonruimte of werk. Uiteraard mag de bewindvoerder hier wel mee helpen indien de schuldenaar daarom vraagt.

Wat kost een bewindvoerder per maand?

De kosten voor een bewindvoerder verschillen per client en situatie. Wilt u een bewindvoerder en heeft u geen schulden dan rekent deze rond de €100-120 per maand, heeft u problematische schulden dan lopen deze bedragen meestal gemiddeld op tot €120-150 per maand. Het is uiteraard mogelijk dat er nog extra kosten bijkomen indien er complexere zaken opgelost moeten worden.

Wat verdient een bewindvoerder?

Het salaris van een bewindvoerder is in lijn met de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Als startende bewindvoerder zal een gemiddeld salaris van €2.500 bruto per maand worden betaald. Een meer ervaren bewindvoerder zal gemiddeld rond de €4.200 bruto per maand verdienen.

Heeft u nog vragen over bewindvoerders?

Wij proberen u zoveel mogelijk informatie over bewindvoering te bieden op onze website. Natuurlijk is dit niet compleet omdat elke persoonlijke situatie anders is. Heeft u daarom vragen over bewindvoering dan kunt u deze hieronder stellen. Heeft u vragen over de schuldsanering of schuldhulpverlening dan kunt u terecht op deze pagina.

Wij helpen mensen in geheel Nederland. Enkele grote gemeente waar wij veel mensen helpen met bewindvoering zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Alkmaar, Arnhem, Nijmegen, Tilburg, Groningen en Deventer.

37 reacties op “Wat is een bewindvoerder?”

 1. Goedendag,
  Mijn vriendin kreeg vandaag een brief “verzoek onder bewind stelling”. Met het verzoek dat een familielid onder bewind wil worden gesteld. Zei heeft bijna geen contact met deze persoon.
  Ze weet er ook niks vanaf (tot dit moment) . Dit is ook niet eerder gecommuniceerd naar haar. De brief is dus de enige mededeling. Hoe kan dit?

  Is hier valsheid in geschriften gepleegd? Mijn vriendin had ook maar 12 dagen om te reageren. Zo niet gaat de rechtbank er van uit dat ze goedkeuring geeft.

  Mvg

 2. Het blijkt dat ik onder bewind sta zonder dat ik er ook maar iets van weet. Hoe kan dat. Ik weet dat ik niet onder bewind sta. Omdat ik dat ik mijn betalingen zelf doe. Het blijkt dat er nog is met de zelfde naam als ik met de zelfde geboortedatum. Enig verschil is dat we op totaal verschillende plaatsen wonen. En natuurlijk het burgerservicenummer.
  Nu, hoe kom ik van deze persoon af.

 3. even een vraagje,
  ik heb maar een kleine schuld van 65000 euro bij de gemeente, we hebben de milde vorm van schuldscaning geprobeerd , maar zoals te verwachten was wilt de gemeente niet mee werken , nu gaan we voor de wsnp of zo maar daar zit waarschijnlijk een bewindvoeder tussen. nu las ik dat dat ook een bekende kan zijn , en mag deze dan ook geld vragen daarvoor. het bewind is niet zo moeilijk mijn vaste lasten , plus alle toeslagen zijn meer dan mijn uitkering, helaas heeft mevr van ark de 5% regeling ongeacht inkomen ter uitvoering gebracht. ik zit net 20 euro per maand boven voedselbank norm, aflossing nu 55 euro per maand. mijn probleem zit bij een verplichte bewindvoeder deze hou mij zeker niet uit om meer schulden te maken mijn zorgkosten zijn namelijk heel hoog door eigen bedrage naast de eigen risco van 385 euro per jaar , mijn energie kosten zijn 159 euro per maand. hoe ik rond kom ligt aan hoeveel rechtzaken ik win van de gemeente. een bewindvoerder zal dat niet begrijpen. als er geen geld is eet ik van de straat, belangrijk is namelijk huur, electra/gas/water en zorgverzekering bij elkaar 800 euro.leef geld is dus zorgtoeslag plus huurtoeslag 161 euro per maand. vervanging van spullen is in 30 jaar niet gebeurt. en vraag ook om de haverklap bijzonder bijstand aan. verder zit ik al 25 jaar in bijstand , totaal geen reverse. en nu zal een bewindvoeder het beter kunnen. schuld is trouwens gebaseerd op boetewaardige gedragingen en geen fraude. de enige schuleiser is de gemeente vandaar ook geen medewerking tot schuldhulp scaning . voor mij zou het beter zijn dat een kennis of zorgbegeleister of ander medisch personeel , bewindvoeder wordt en hij zij toch 100 euro van de gemeente zo krijgen , om er achter te komen dat ik mijn zaakjes al goed heb geregeld en ik dus naar de voedselbank kan gaan , mijn kleren bij de kledingsbank kan gaan halen, enz,enz

 4. Vraag:
  Indien er sprake is van bewind maar nog geen schuldhulp of Wsnp aan de orde ( in afwachting van schuldenlijst) mag je dan het geld dat verdient wordt met overwerk geheel aanvragen. In Wsnp weet ik dat dat middels een aanvraag moet via de rechter commissaris maar hoe zit dat als je nog niet in 1 van de trajecten zit

  1. Schuldsanering.help

   Beste Suus,
   Afhankelijk van uw bewindvoerder en financiële situatie zal er een beslissing worden genomen over uw overuren. Schuldeisers hebben altijd het eerste recht op extra inkomsten. De kans is daarom groot dat u het geld moet afstaan.

 5. Goedendag ik zit al zes jaar in een zo genoemd Minnelijk traject en de afronding is bezig.
  Het minnelijk traject heeft verschillende rekeningen geopend toen destijds een leef rekening een boedel rekening een spaar rekening en een beheer rekening.
  Het minnelijk beheer heeft in die zes jaar ook voor me gespaard maar nu gaan ze het traject afronden waarbij de boedel rekening naar de schuldeiser gaat wat uiteraard normaal is maar ze gaan ook al het spaargeld wat opgebouwd is ook toekennen aan de schuldeiser mag dit zomaar ??
  Dit houd in dat zodra het traject afgerond is ik helemaal niets meer heb qua spaargeld.

  1. Schuldsanering.help

   Beste Harm,

   Dit is geheel afhankelijk van de afspraken met de schuldeisers en de openstaande schuld. Deze zullen moeten worden vereffend gezien de schuldeisers ook schade hebben geleden. Het kan daarom inderdaad zo zijn dat een spaarrekening ook ter compensatie dient voor de schuldeisers. Het is een vervelende situatie maar helaas niet anders.

  2. Ik sta onder beschermt bewind.
   Nu wil ik verhuizen naar duitsland omdat ik daar meer mogelijkheden heb
   Stopt de bewind ddn en hoever van te vore mpet ik dit aangeven

 6. Marjolijn Schieving

  Een vraag je mag een derde je helpen als het je net niet lukt om een achterstand in te halen tijdens je wsnp om zo toch je doel te kunnen behalen om voor het einde van je traject te halen en je dan een schone lei kan krijgen. Voor al als ze het geven als gift en je hoeft die persoon niet terug te betalen.

  1. Schuldsanering.help

   Jazeker, mochten er giften worden gedaan die ten goede komen aan de boedelrekening van de schuldenaar dan zal de bewindvoerder dit alleen maar verwelkomen. Wat niet mogelijk is om de gift later weer op te eisen uit de boedelrekening.

 7. Stel dat een schuldhulpverleningstraject niet is gelukt vanwege psychosociale problematiek, welke dienstverlening kan dan worden ingezet?

  1. Mijn dochter van 22 woont op haar zelf en zit sinds 2 maanden in bewind, ze gaat in september beginnen met een opleiding. Ze heeft 1500 euro van gemeente gekregen ivm schoolkosten te betalen maar bewind zegt dat kunnen wij niet we hebben geen digid, klopt dit? Ze krijgt ook maar 30 euro per week is dat normaal?

 8. als je uit de schuldsanering bent gekomen kan je dan de bewindvoering stoppen en doorgaan met een budgetbeheerder tot je het zelf weer kan?

  1. Schuldsanering.help

   Hoi Els,
   Ja dit is mogelijk in samenspraak met de bewindvoerder. Het is altijd verstandig om onder budgetbeheer te blijven mocht u dit fijn vinden om de financiële zaken op orde te houden. Wij kunnen u helpen met budgetbeheer.

 9. Hoelang kan een bewindvoerder mij onder bewind houden? En is het niet landelijk vast gesteld dat ik na een jaar in de schuldsanering hoor te zitten??

  1. Schuldsanering.help

   Afhankelijk van uw schulden en de situatie. Nee voor de schuldsanering moet u voorkomen bij de kantonrechter.

 10. Ben je verplicht als je een, door de rechter aangestelde bewindvoerder hebt, om ook de schuldsanering in te gaan. Is het ook mogelijk om alle schuldenlossing alleen met de bewindsvoerder te regelen?

  1. Schuldsanering.help

   Ja dit kan in sommige situaties. Bijvoorbeeld als alle schuldeisers akkoord gaan met een budgetplan om de schulden terug te betalen.

 11. Hallo wij hebben een probleem mijn vriendin had een bewindvoerder haar stiefvader en heeft heel erg veel schulden gemaakt en niks afbetaald wat kunnen wij hier mee kan ik het op hem verhalen

 12. ik ben gescheiden en mijn gehandicapte zoon komt 18 en woont bij de mama.
  Kan mijn ex alleen bewindvoerder zijn zonder dat ik van iets weet. Zou ook willen bewindvoerder zijn. Kan je dat al aanvragen voor hij 18 jaar is

 13. Vraagje, ik zit nu 1,5 jaar in bewindvoer en er is mij verteld over bevriezen van schuld etc etc. Ben er nu achter dat als je CJIB schuld ook heb, dat schuldsanering niet mogelijk is, okee, prima.. Maar nu komt het, op de rekening wat ik van bewind heb gekregen staat inmiddels, 3100 euro op. En dat loopt elke maand een beetje op, dus ze hebben 3100 euro gespaard in 1.5 jaar. Dat is leuk maar stel ik wil in schuldsanering, wat eigenlijk ook hun eerste plan was, maar dat kon niet vanwege CJIB, Kan ik hun het CJIB laten betalen van die 3100 euro? want, me schuld is alleen maar hoger geworden sinds 1.5 jaar.

  Met vriendelijke dank,

  Dennis

 14. Wat betekent het als ik een abonnement neem hierin? Er staat hierboven duidelijk dat abonnementen verboden zijn in schuldsanering. Moet er betaald worden voor een abonnement dat verboden is?

 15. Ik zie dat ik schuldenvrij uit de schuldsanering zou moeten komen. Helaas is dat niet het geval. Er is tijdens de sanering een schuldenpost onstaan van zeker € 2400,00, zo niet hoger. Ik ben Arbeidsongeschikt en kan dus aan mijn inkomen niets veranderen. De schulden behelsen een eenmalige huurachterstand, gelden die ik moet betalen i.v.m. een rechtszaak tegen mijn vorige bewindvoerder en een energierekening. In november as. kom ik er uit en zie dat het niet mogelijk is om deze schulden te betalen, overigens buiten mijn schuld om. Ik zie geen vorderingen via mijn bewindvoering. Ik zie de toekomst somber in.

 16. Mag een bewindvoerder post van advocaat/rechtbank naar cliënt openen? Oproep van Rechtbank had niets te maken met WSNP, het ging over vaststelling omgangsregeling.

 17. Mijn broertje woonde bij mijn moeder, hij is arbeidsongeschikt. Mijn moeder heeft aow en is in de bewindvoering . Begeleider van mijn broertje heeft ie in de bewindvoering . Hij had een mobielabonnement. Sinds hij in de bewind zit, heeft hij en de bewindvoering de mobiel abonnement niet betaald. Nu blijkt dat hij schuld heeft bij KPN. Hij wil niet meer bewindvoering want ze doen niets. Wat kan hij doen om bewindvoering te beëindigen ?
  Mvg,

  Els

 18. Goeiedag zit nu al 3 jaar vrijwillig in de bewind heb nog wel wat schuld maar niet veel zo een 3000€ maar mij vraag is na betaalde tijd hoort dat toch opgeschort te worden of moet ik daarvoor een sanering bij de rechter aanvragen of hoe gaat dat in zijn werking mvg

  1. Schuldsanering.help

   Zonder schuldsanering-traject heeft u geen recht op een schone lei. U moet dan de schulden volledig afbetalen.

 19. wat als je in de wsnp zit in een wettelijk traject en je na 3 jaar schulden vrij hoort te zijn, en er na 2 jaar nog niks is veranderd en je de bewindvoerder niet fijn vind kun je dat dan bespreken ? of veranderen

  1. Schuldsanering.help

   Het is altijd mogelijk om een andere bewindvoerder te krijgen. Helaas is dit in de praktijk niet altijd even makkelijk. Bespreek dit met uw bewindvoerder en desnoods de Gemeente om samen tot een oplossing te komen.

  1. Schuldsanering.help

   Het is altijd mogelijk om in hoger beroep te gaan. Alleen is dit niet altijd verstandig. Overleg met uw bewindvoerder waarom deze denkt dat een hoger beroep niet van toepassing is.

 20. Hoi hoi
  Ik zit in een vrijwillige bewindvoering met mijn ex en de rechter heeft dit goedgekeurd. Ik zit dus nog niet in een sanering. Maar nu wil ik verhuizen naar Belgie en mijn ex blijft dus in Nederland. Ik weet dat de bewindvoerder dan mijn kant laat vallen. Maar wat gebeurt er dan precies met mijn kant van de schulden en blijft mijn ex wel gewoon in bewind?

  1. Schuldsanering.help

   Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben wij meer informatie nodig over de persoonlijke situatie. Het lijkt ons het meest verstandig om contact op te nemen met de Gemeente of bewindvoerder om hierover meer duidelijkheid te krijgen.

 21. Is een bewindvoerder verplicht om alle administratie van de 3 jaar schuldsanering op te sturen als daar vraag naar is?

  1. Schuldsanering.help

   Ja, de bewindvoerder is door de rechter aangesteld om uw financiële administratie in kaart te brengen en te helpen managen.

  1. Schuldsanering.help

   Beste Henk,
   Een bewindvoerder wordt altijd door een rechter aangewezen. Mocht u niet tevreden zijn met zijn huidige bewind dan kunt u ervoor kiezen om een andere bewindvoerder aan te dragen. Dit moet wel in overeenstemming gebeuren met alle betrokken partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnen 24 uur schuldhulp nodig? Neem direct contact met ons op.

Schuldhulp aanvragen
Terug naar: Start » Wat is een bewindvoerder?