Vanaf het moment dat uw beroep op de schuldsanering is toegewezen gaat u beginnen met het terugbetalen van de schulden. Hoeveel het schuldbedrag is wordt door de rechter bepaald maar kan ook een “vrij” bedrag zijn wat mee verandert met uw persoonlijke situatie en omstandigheden. De bewindvoerder kan de rechtbank hierover adviseren en zo de hoogte van de schuld aanpassen. Wanneer u begint met het terugbetalen van de schulden aan de schuldsanering zal u zich aan verschillende regels en afspraken moeten houden.

Direct schuldhulp nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden. Wij kunnen u niet helpen met het aanvragen van de WSNP

Direct schuldhulp

Regels en afspraken omtrent de schuldsanering

De saniet (u) zal zich tijdens het schuldsanering traject zich aan een aantal verplichtingen en regels moeten houden. Deze verplichtingen hebben bijna allemaal betrekking op uw persoonlijke situatie en financiële plaatje. U dient alle veranderen hierin direct aan de bewindvoerder te melden zodat er effectief en efficiënt ingegrepen kan worden mocht dit nodig zijn.

Enkele verplichtingen

Vanaf het moment van toezegging tot de schuldsanering bent u verplicht alle informatie te melden aan de bewindvoerder die betrekking kan hebben op de WSNP. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

  • Verandering in inkomen. Het maandelijkse inkomen is veranderd waardoor u de vaste maandlasten en schuldaflossing makkelijker of lastiger kan betalen.
  • Verhuizing. Door een verhuizing bent u niet in staat om de maandelijkse lasten van de schuldsanering te betalen. Geef dit voortijdig aan zodat de bewindvoerder zich hierop kan aanpassen.
  • Kinderen. Tijdens uw schuldsanering traject krijgt u een kind waardoor de huiselijke situatie veranderd en u meer vaste lasten krijgt. Dit heeft invloed op uw vaste schuldlasten en moet gemeld worden aan de bewindvoerder van het WSNP.

De bewindvoerder heeft ten alle tijden het recht om alle informatie op te vragen over uw persoonlijke of financiële informatie. U moet deze informatie ook direct verstrekken aan de bewindvoerder.

Post ontvangen en versturen

In de eerste dertien maanden van de schuldsanering zal de bewindvoerder alle geadresseerde post ontvangen en lezen. Daarnaast verloopt het verzenden van post ook via de bewindvoerder. Een poststuk moet namelijk eerst gelezen en goedgekeurd worden voordat het op de post mag. Na de dertien maanden kan de periode verlengt worden maar als u zich aan de regels heeft gehouden zal dit niet gebeuren.

Sollicitatieplicht

Wanneer de saniet geen werk heeft dan kan deze de schulden en vaste lasten niet aflossen en betalen. Hierdoor komt het beroep op WSNP in het geding waardoor u verplicht wordt tot sollicitatie. De bewindvoerder verplicht u dan sollicitatiebrieven en CV’s te versturen om nieuw werk te vinden. Dit moet u ook kunnen aantonen aan de bewindvoerder. Mocht u arbeidsongeschikt zijn dan vervalt de sollicitatieplicht.

Niet nakomen van de verplichtingen

Komt u de regels en verplichtingen van de schuldsanering niet na dan kan de bewindvoerder naar de rechtbank stappen. De rechtbank kan dan bepalen of u de regels en verplichtingen voor de WSNP overtreed waardoor u uit de schuldsanering wordt gezet. Hierdoor is het voor de saniet niet meer mogelijk om met een “schone lei” ook wel schuldenvrij de WSNP te verlaten.

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden. Wij kunnen u niet helpen met het aanvragen van de WSNP

Help mij

Het vroegtijdig verlaten van de schuldsanering

Wordt u door de rechtbank en bewindvoerder verplicht de schuldsanering vroegtijdig te verlaten omdat u de financiële overeenkomsten niet nakomt. Dan komt u niet meer in aanmerking om met een “schone lei” te starten na drie tot vijf jaar schulden aflossen. Dit betekent dat u voor de rest van uw leven vast zit aan de gemaakte schulden en deze nooit kwijtgescholden kunnen worden door de overheid. Deze informatie zal aan het BKR register gemeld worden waardoor u geen nieuwe abonnementsvormen, leningen, hypotheken of andere vormen van maandelijkse vaste lasten contracten kan aangaan. Daarnaast wordt het heel lastig om uw schulden ooit nog af te lossen.

Enkele veelgestelde vragen over de verplichtingen

Wat als ik de verplichtingen van de schuldsanering niet nakom?

Als u zich niet aan de voorwaarden houdt van de schuldsanering dan is het mogelijk dat uw WSNP-traject beëindigd gaat worden. Hierdoor is het voor schuldeisers mogelijk om de schulden weer bij u kunnen innen (door bijvoorbeeld beslag te leggen).

Hoeveel schuld moet je hebben voor de schuldsanering?

Hiervoor is geen vast bedrag vastgesteld gezien dit voor elke persoon anders is. Er moet in ieder geval geen oplossing meer zijn te vinden tussen schuldenaar en schuldeisers over de schuld.

Mag je bijverdienen in de schuldsanering?

Als u in de schuldsanering beland dan staat u onder curatele bij de bewindvoerder en zullen alle extra bijverdiensten moeten worden aangegeven. Bijverdienen mag mits de bewindvoerder hiervan op de hoogte is.

Tweede keer verplicht de schuldsanering in?

Het is na 10 jaar mogelijk om een nieuwe aanvraag schuldsanering te doen als:
– uw Wsnp-traject eerder is beëindigd door bijvoorbeeld een afbetaling van de schuld
– u geen schone lei heeft gekregen na de vijf jaar WSNP

Heeft u nog vragen over de verplichtingen en regels tijdens de schuldsaneringsregeling dan kunt u deze stellen op de vragen pagina van onze website.