Ga naar de inhoud

Hulp bij belastingschuld nodig?

Schuldsanering

Een belastingschuld komt voort uit een belastingaanslag die niet op tijd voldaan/betaalt is bij de Belastingdienst. Deze schulden bij de Belastingdienst ontstaan vaak door de inkomstenbelasting of om belasting die je terug moet betalen, zoals te veel ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag.

Direct schuldhulp of budgetbeheer nodig? Neem contact met ons op en ontvang binnen 24 uur hulp.

Schuldhulpverlening aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie

Lukt het u niet om de belastingaanslag te betalen? Dan is het mogelijk om een persoonlijke betalingsregeling met de Belastingdienst te treffen. Hiermee kunnen wij u helpen. Vul het onderstaande formulier in zodat wij direct contact kunnen opnemen.

Wat zijn de gevolgen van een belastingschuld?

Heeft u schuld bij de belasting dan is het niet mogelijk om deze binnen de gestelde betalingstermijnen af te lossen. Dan zal de Belastingdienst stappen gaan ondernemen om te zorgen dat de schulden toch betaald worden. Hieronder vindt u een standaard traject dat de belasting doorloopt om toch aanspraak te maken op het verschuldigde geld.

  • Betalingsherinnering per email en post
  • Aanmaning per email en post
  • Dwangbevel via de deurwaarder of incassobureau
  • Deurwaarder met beslaglegging op onroerende zaken

Het vervelende is dat u naast de bovenstaande maatregelen vaak ook extra kosten betaald voor het incassotraject. Voor o.a. de extra administratie, deurwaarder en het gerechtelijke dwangbevel. In het ergste geval leggen ze een extra boete op. Dit zijn allemaal onnodige kosten die gemakkelijk voorkomen kunnen worden met een betalingsregeling.

Handig advies: Belastingschuld voorkomen? Geef wijzigingen in uw financiële situatie altijd zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Hierdoor voorkomt u verrassingen zoals het terugbetalen van toeslagen of andere belastingteruggave.

Wat kunt u verwachten?

Het kan altijd gebeuren dat u uw belasting vergeet op tijd te betalen. Gebeurd dit dan ontvangt u een betalingsherinnering. Er zitten hier extra administratie kosten aan verbonden maar deze zijn nog minimaal. Ons advies is om z.s.m. contact op te nemen met ons mocht u deze niet kunnen betalen.

Let op, deze betalingsherinnering ontvangt u niet bij:

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden.

Hulp aanvragen


Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie
  • Een naheffingsaanslag omzetbelasting, loonheffing of bijzondere verbruiksbelasting van personenauto’s en motorrijwielen
  • Een vordering die de Belastingdienst voor anderen incasseert
  • Een dwangbevel van een ander belastingkantoor dan het kantoor waar jij onder valt

Belastingdienst schulden aanmaning

Na de betalingsherinnering ontvangt u een aanmaning. Deze herinnert u er nogmaals aan dat de belastingschuld nog steeds niet betaalt is. Heeft u een aanmaning ontvangen dat zal de belastingschuld worden verhoogd met invorderingsrente en aanmaningskosten. U heeft nu twee weken de tijd om de betalingen aan de Belastingdienst te voldoen. Uiteraard is het mogelijk om uitstel of een betalingsregelings aan te vragen. Voor ondernemers met een eenmanszaak bijvoorbeeld kan dit een uitkomst bieden.

Dwangbevel Belastingdienst ontvangen?

Hoe om te gaan met een dwangbevel van de Belastingdienst? Kunt u de belastingschuld na de aanmaning nog steeds niet betalen, dan volgt er een dwangbevel. Deze ontvangt u via de post of een deurwaarder/incassobureau. Met dit dwangbevel heeft de Belastingdienst het recht om beslag te leggen op uw bezittingen. Wij raden u in deze situatie altijd aan om contact met ons op te nemen zodat wij een betalingsregeling kunnen treffen. Hierdoor voorkomt u een beslaglegging op uw eigendom. Houdt er rekening mee dat na een dwangbevel het volledige verschuldigde bedrag binnen twee dagen op de rekening van de Belastingdienst moet staan.

Beslaglegging door de Belastingdienst

Als laatste optie heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om beslag te leggen op uw inboedel, huis of andere onroerende zaken. De deurwaarder zal uw onroerende zaken verkopen om de openstaande Belastingschuld te voldoen. Dit is de laatste fase van het incassotraject van de Belastingdienst. Het is belangrijk om in contact te blijven met de Belastingdienst omtrent uw schulden. Hiermee voorkomt u onnodige kosten en is het bijvoorbeeld via ons mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Of u nu schulden heeft vanuit de inkomstenbelasting, kwartaalaangifte, toeslagen of andere persoonlijke budgetten wij kunnen u helpen.

Veelgestelde vragen over belastingschuld

Kan een belastingschuld verjaren?

In theorie kan een belastingschuld verjaren. In enkele situaties gebeurt dit na 3 jaar, bij een navorderingsaanslag na pas na 5 jaar en soms verjaart een belastingschuld pas na 12 jaar. Echter, is de kans dat dit gebeurt minimaal. Een belastingschuld verjaart namelijk pas als de Belastingdienst niet binnen de termijn een aanslag van de te betalen belasting stuurt, dit gebeurd vrijwel nooit. Is de aanslag binnen de termijn verstuurd naar degene die de belasting moet betalen, dan verjaart de aanslag niet, ook niet als deze nog niet is betaald. Het is altijd beter om een betalingsregeling te treffen dan uit te gaan van verjaring. Mocht u de regelingen niet na kunnen komen dan is het mogelijk om aanspraak te maken op de schuldsanering.

Belastingdienst schulden kwijtschelden?

In bepaalde situaties is het mogelijk om kwijtschelding belasting aan te vragen. Echter, dat is alleen mogelijk wanneer u niet in staat bent om de schuld te betalen. Zelfs niet als er een persoonlijke betalingsregeling getroffen kan worden. Dit kan met het formulier Kwijtschelding voor particulieren van de Belastingdienst. Let op! Verzoek om kwijtschelding wordt altijd afgewezen als er fouten staan op het formulier. Vul alles daarom goed in.

Belastingdienst kwijtschelding schuld na overlijden?

Heeft u een belastingschuld en komt u te overlijden voordat deze is afbetaald? Dan wordt de belastingschuld niet kwijtgescholden, maar zijn de regels van toepassing die gelden voor alle schulden bij overlijden. De belastingschuld schuift dan door naar de erfgenamen/nabestaanden. Zij zullen de schulden erven en af moeten betalen. Uiteraard kunnen zij dit voorkomen door af te zien van de gehele erfenis. Hiermee zien nabestaanden af van de erfenis, dan mogen zij ook geen aanspraak maken op een eventueel vermogen of persoonlijke bezittingen dat u nalaat. Voorkom deze vaak emotionele lastige situatie door vroegtijdig hulp bij belastingschuld te zoeken.

Voor meer informatie omtrent belastingschulden kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Binnen 24 uur schuldhulp nodig? Neem direct contact met ons op.

Schuldhulp aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie.

Terug naar: Start » Hulp bij belastingschuld nodig?