Ga naar de inhoud

Heeft u schuldhulpverlening nodig?

Schuldhulpverlening


Als u op zoek bent naar hulp om uw schulden aan te pakken, kunnen wij u mogelijk ondersteunen. In Nederland is schuldhulpverlening bedoeld voor mensen die kampen met problematische schulden, ongeacht de oorzaak ervan. Samen met een schuldhulpverlener, zoals een budgetbeheerder, gaat u in gesprek met schuldeisers om een oplossing te zoeken. Wij bieden ervaren budgetbeheerders die u kunnen helpen uw financiële situatie snel te verbeteren. Het aanvragen van schuldhulpverlening is eenvoudiger dan ooit.

Direct schuldhulp of budgetbeheer nodig? Neem contact met ons op en ontvang binnen 24 uur hulp.

Schuldhulpverlening aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie

Daarnaast is het via de meeste gemeenten mogelijk om hulp te krijgen van een schuldhulpmaatje of budgetbeheerder. Zij kunnen u assisteren bij het op orde krijgen en beheren van uw financiën. Gemeentelijke schuldhulp is vaak kosteloos en wordt volledig gefinancierd door uw woonplaats. Wel is het belangrijk dat u zich houdt aan de gestelde verplichtingen en regels, zoals het bijwonen van geplande afspraken met schuldhulpinstanties zoals de onze.

Wat is de schuldhulpverlening?

Hulpverlening bij schulden

In Nederland zijn er verschillende organisaties en instanties die gratis financiële hulp en advies aanbieden aan burgers met schulden. Voorbeelden hiervan zijn gemeentelijke kredietbanken, maatschappelijk werk of de sociale diensten, die volgens de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening verplicht zijn om hulp te bieden. Het is belangrijk dat u zelf initiatief neemt om deze instanties te benaderen voor uitgebreide schuldhulpverlening, vooral voordat uw schulden onbeheersbaar worden. Naast deze instanties, kunnen wij u ook ondersteuning bieden als uw persoonlijke schuldhulpmaatje.

De eerste stap zetten naar schuldhulp

De logische eerste stap van een schuldhulpverlener of schuldhulpmaatje is samen met u een oplossing zoeken met uw schuldeisers: dit wordt ook wel het zogenaamde minnelijke traject genoemd. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing, namelijk het wettelijke traject de schuldsanering (de WSNP).

Let op het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering is substantieel en kan een grote impact hebben op uw leven. Via de schuldsanering krijgt u bijvoorbeeld leefgeld per week en zit u vast in een strict traject van meerdere jaren om van uw schulden af te lossen. Met schuldhulpverlening is het mogelijk om samen met schuldeisers tot een oplossing te komen die vaak minder ingrijpend is voor uw persoonlijke situatie.

Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling via de gemeente waarin u woont waarbij de schuldhulpverlener een betalingsvoorstel doet aan alle schuldeisers. Deze regeling is vrijwillig en gratis voor zowel de schuldenaar als voor de schuldeiser. Het betreft een betalingsvoorstel waarbij alle partijen akkoord moeten gaan (u dus ook).

Schuldeisers akkoord met minnelijk traject?
Gaan alle schuldeisers akkoord met het voorstel dan is er de noodzaak dat u drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling voldoet, dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden net als in de schuldsanering alleen heeft u tijdens het minnelijke traject vaak meer vrijheid. Dit komt omdat het minnelijk traject niet door de rechtbank is opgelegd. Handig om te weten is dat u in principe na 18 maanden schuldenvrij bent, maar het streven van alle partijen is uiteraard om al uw schulden volledig af te lossen. Onder bijzondere omstandigheden kan minnelijke traject verlengd worden tot 5 jaar.

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden.

Hulp aanvragen


Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie

Niet gelukt om de schulden af te lossen?
Lukt het niet om al uw schuld af te lossen of voldoet u niet aan de voorwaarden van de schuldeisers dan zal er een gerechtelijk traject worden ingezet via de WSNP (schuldsanering). Hierin wordt u verplicht door de rechter om mee te werken, doet u dit niet dan is de kans groot dat u de rest van uw leven blijft zitten met de schulden. De schuldhulpverlening is er voor elke Nederlander maar kent wel enkele voorwaarden.

Schuldhulpverlening via ons

Heeft u hulp nodig met uw schulden of bijvoorbeeld een beslaglegging op loon of persoonlijk eigendom? Vul dan het contactformulier in en wij nemen binnen 24 uur telefonisch contact op voor schuldhulp (ook voor werkgevers die werknemers willen helpen of ondernemers zoals ZZP’ers).

 Drie voorwaarden voor schuldhulp

De volgende drie voorwaarden zijn altijd van toepassing bij schuldhulpverlening maar het is mogelijk dat er extra regels worden afgesproken op basis van uw persoonlijke situatie.

 • U mag geen nieuwe schulden maken tijdens het minnelijke traject en moet de vaste lasten op tijd betalen.
 • U ondertekent een schuldregeling-overeenkomst die is opgesteld in samenwerking met de schuldhulpverlening en schuldeisers.
 • U dient de maximale afloscapaciteit in te zetten voor de aflossing van de schulden om de schuldeisers zoveel mogelijk tegemoet te komen. U bent namelijk verplicht via de Nederlandse wet om schulden af te lossen.

Op basis van de afloscapaciteit wordt bepaald welke dienstverlening geboden kan worden. Dat kan zijn een betalingsregeling of herfinanciering, een schuldbemiddeling of schuldsanering.

Schuldhulpverlening via de Gemeente aanvragen

Schuldhulpverlening lege portemonnee

Schuldhulpverlening aanvragen verschilt per gemeente. Meestal begint u bij de gemeentelijke kredietbank waar u aangeeft dat de schulden te hoog voor u zijn geworden om er zelf vanaf te komen. De gemeentelijke kredietbank gaat dan op basis van uw financiële situatie beslissen welke actie er nodig is om u de juiste schuldhulp te bieden.

Direct schuldsanering?
Het kan ook zo zijn dat er direct naar de schuldsanering verwezen wordt. Zoals gemeld verschilt de schuldhulpverlening per gemeente. Maar neem altijd uw financiële administratie mee zoals rekeningen, loonstrookjes, bankafschriften en eventuele andere rekeningen die uw financiële situatie beïnvloeden.

Gratis schuldhulp
De eerste stap die de Gemeentelijke kredietbank en schuldhulpverlening aanbieden is meestal een budgetcursus samen met een budgetcoach of schuldhulpmaatje. Deze is geheel gratis en zal vaak worden uitgevoerd door een plaatselijk schuldhulpbureau of bewindvoeringskantoor. U gaat in de budgetcursus samen met een hulpverlener al uw inkomsten, uitgaven en schulden op een rij zetten om een duidelijk overzicht te creëren.

Vanuit hier is het misschien al mogelijk om te bezuinigen op uw uitgaven of gebruik te maken van extra financiële regelingen zoals de bijstand, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of andere sociale premies.

Afhankelijk van hoeveel schulden u heeft, krijgt u daarna een persoonlijk financieel advies gebaseerd op uw financiën om de geldproblemen direct aan te pakken. Het kan ook zo zijn dat u gelijk een uitnodiging ontvangt voor een vervolgtraject. De schuldhulpverlening aanvraag is nu in volle gang.

Hulp bij schulden via de gemeentelijke schuldhulpverlening en kredietbank

Schuldhulp geeft advies voor vervolgtraject

Ontvangt u van de schuldhulpverlening het advies voor een vervolgtraject dan zijn er twee opties mogelijk namelijk het maken van een plan van aanpak (PVA) om de schuldeisers tegemoet te komen of als de schulden problematisch zijn direct de vervolgstap naar de schuldsanering.

Financieel PVA goedgekeurd
Mocht het PVA goedkeuring krijgen van alle schuldeisers dan is het mogelijk om via de gemeentelijke kredietbank een lening aan te vragen. Met dit schuldsaneringkrediet koopt de kredietbank uw schulden af bij de eisers.

Drie jaar de tijd om af te lossen
U gaat vanaf dan de Nederlandse kredietbank betalen om uw schulden af te lossen. Deze lening moet binnen drie jaar zijn afgelost en alle schuldeisers moeten ermee akkoord gaan. Mochten er een enkele schuldeisers niet akkoord gaan dan zal de gemeentelijke kredietbank adviseren tot een aanvraag voor de schuldsanering. De schuldhulpverlening stopt en u krijgt nu een persoonlijke bewindvoerder met andere regels en voorwaarden die u hier kunt vinden. Vanaf dit moment gaat u werken om een schone lei te krijgen en krijgt u elke week leefgeld.

Nazorg schuldhulpverlening
Na het succesvol afronden van een schuldhulptraject is het mogelijk om nog nazorg te ontvangen van de budgetcoach. Tijdens deze nazorg ontvangt u hulp met de financiële administratie en het betalen van de maandelijkse rekeningen, dit zorgt voor een stabiele schuldenvrije toekomst.

Vragen over schuldhulp?

Heeft u vragen over de schuldsanering dan kunt u terecht op onze FAQ pagina of deze hieronder stellen. Enkele veelgestelde vragen hebben wij alvast voor u beantwoord.

Hoe werkt schuldhulpverlening?

Mocht u problematische schulden hebben waardoor er geen geld meer overblijft voor de vaste lasten zoals eten, huur of kleding dan is schuldhulpverlening de oplossing. Wij helpen u de financiën op orde te krijgen zodat de vaste laten betaald kunnen worden. Daarnaast zullen wij bemiddelen tussen schuldeisers om beslaglegging te voorkomen. Onze budgetcoaches staan klaar om u schuldhulp te bieden. Meldt u direct aan.

Wanneer schuldhulpverlening inschakelen?

Schuldhulpverlening schakelt u in wanneer er geen oplossing is voor uw schulden. Er komt niet genoeg geld binnen om alle rekeningen te betalen en de financiële administratie is niet meer op orde. Samen zorgen we voor een oplossing en budgetplan om zo de schulden te beperken en op te lossen.

Hoeveel vakantiegeld in de schuldhulpverlening?

Afhankelijk van hoeveel schulden er zijn zal de budgetbeheerder of bewindvoerder elke maand vakantie geld opzij zetten voor u. Rond mei/juni zal een deel van het totale vakantiegeld aan u worden uitgekeerd.

Hoe lang duurt schuldhulpverlening?

De duur van schuldhulpverlening is afhankelijk van uw schulden en aflossingscapaciteit. Mochten de schulden minimaal zijn dan kan een traject relatief snel worden afgerond. Bij grotere schulden kan een traject jaren duren.

Wanneer heb ik recht op schuldhulpverlening?

Iedereen heeft ten alle tijden recht op schuldhulpverlening. Wij kunnen u daar direct mee helpen en binnen 24 uur voor een oplossing zorgen. Snelheid is belangrijk wanneer de deurwaarders beslag willen leggen op persoonlijke bezittingen. Wacht daarom niet te lang met het oplossen van de problemen. Meldt u nu direct aan en ontvang snel schuldhulp.

Wat is het vrij te laten bedrag (vtlb)?

Tijdens een schuldenregeling moet u maandelijks rondkomen van het “vrij te laten bedrag” afkort vaak vtlb. Met dit bedrag betaald u de vaste lasten zoals huur, gas, licht, elektra en het levensonderhoud zoals boodschappen. Hoeveel dit bedrag exact is zal worden berekend aan de hand van uw draagkracht door de budgetcoach of bewindvoerder.

Huis kopen na schuldhulpverlening mag dat?

Jazeker, een huis kopen na de schuldhulpverlening mag en is zeker mogelijk. Uw BKR registratie blijft 5 jaar actief waardoor kredietverstrekkers zoals banken zien dat uw balans positief is. Dit zorgt ervoor dat een bank of verzekeraar een hypotheek aan u zal verstrekken.

Wat is het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering?

Het verschil tussen schuldhulpverlening en schuldsanering is dat u bij de schuldsanering aanspraak maakt op een saneringskredit vergeven door bijvoorbeeld de gemeente. Hiermee lost u de schulden in één keer af maar bent u verplicht om minimaal 3 jaar in de schuldsanering te verblijven. Dit betekend strikte eisen omtrent leefgeld per week en maximale aflossingsplicht. Bij schuldhulpverlening spaart u maandelijks al uw inkomen boven het vrij te laten bedrag (vtlb) en met dit bedrag lost u samen met de schuldhulpverlener of bewindvoerder uw schulden af.

Hoe gaat schuldhulpverlening in zijn werk?

Per persoonlijke financiële situatie zal de schuldhulpverlening aangepast worden met behulp van een bewindvoerder. Deze kijkt samen met u naar de beste oplossing voor uw schulden. Wij kunnen u daarmee direct helpen.

Hoe kom je terecht bij de schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is vrijblijvend en kan aangevraagd worden via onze website. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met u op voor een intake gesprek waarin de schulden worden besproken en proberen wij direct een oplossing te bieden.

Schuldhulpverlening per Gemeente

De schuldhulpverlening wordt geregeld door de Gemeente. Hierdoor hanteert elke gemeente andere voorwaarden en regels maar ook schuldhulp. Uiteraard zijn deze activiteiten meestal gratis te volgen via een schuldhulpmaatje. Hieronder kunt u terecht voor schuldhulpverlening specifiek voor uw eigen gemeente. Enkele bedrijven die naast ons ook kunnen helpen zijn; Kiwa, Sezo, Grip, Westerbeek, Florijn, Humanitas, Doras, Moratorium of Puurzuid. Daarnaast zijn er veel zzp’ers die bewindvoering kunnen aanbieden.

Gemeente
Schuldhulpverlening RotterdamSchuldhulpverlening Amsterdam
Schuldhulpverlening Den HaagSchuldhulpverlening Tilburg
Schuldhulpverlening UtrechtSchuldhulpverlening Eindhoven
Schuldhulpverlening ZwolleSchuldhulpverlening Groningen
Schuldhulpverlening NijmegenSchuldhulpverlening Arnhem
Schuldhulpverlening HaarlemSchuldhulpverlening Zoetermeer
Schuldhulpverlening SchiedamSchuldhulpverlening Heerlen
Schuldhulpverlening EnschedeSchuldhulpverlening Dordrecht
Schuldhulpverlening VlaardingenSchuldhulpverlening Alkmaar
Schuldhulpverlening LeeuwardenSchuldhulpverlening Leiden 
Schuldhulpverlening DelftSchuldhulpverlening Gouda 
Schuldhulpverlening Capelle aan den IJsselSchuldhulpverlening Zaanstad 
Schuldhulpverlening EdeSchuldhulpverlening Hoofddorp 
Schuldhulpverlening DoetinchemSchuldhulpverlening Maastricht 
Schuldhulpverlening AlmereSchuldhulpverlening Breda
Schuldhulpverlening ApeldoornSchuldhulpverlening Den Bosch
Schuldhulpverlening HengeloSchuldhulpverlening Zeist
Schuldhulpverlening LelystadSchuldhulpverlening Roosendaal
Schuldhulpverlening VeenendaalSchuldhulpverlening Bergen op zoom
Schuldhulpverlening AssenSchuldhulpverlening Almelo
Schuldhulpverlening VoorburgSchuldhulpverlening Hoorn
Schuldhulpverlening VenloSchuldhulpverlening Amersfoort
Schuldhulpverlening TielSchuldhulpverlening Zeeland
Schuldhulpverlening PurmerendSchuldhulpverlening Goes
Schuldhulpverlening HelmondSchuldhulpverlening Deventer
Schuldhulpverlening EmmenSchuldhulpverlening Zaandam
Schuldhulpverlening SpijkenisseSchuldhulpverlening Nieuwegein
Schuldhulpverlening HilversumSchuldhulpverlening Amsterdam Zuidoost
Schuldhulpverlening Katwijk

Deel hieronder gerust uw ervaringen omtrent de schuldhulpverlening. Dit helpt ook andere mensen om de stap te nemen.

14 reacties op “Heeft u schuldhulpverlening nodig?”

 1. Mijn bewindvoerder heeft een beschikking opgesteld op grond van lichamelijke en geestelijke gesteldheid zonder bewijsstukken. Daarboven op verschijnt ze niet bij de rechtbank waarvoor ik voor een auto sleutel die ik verloren ben van het huren van een auto ben gedagvaard wanneer ik een tijd dakloos ben en geen postbus heb gehad. De schuld bedrag was 625 met de proceskosten erbij liep het op naar 1600 euro omdat bewind niet meteen een regeling trof liep het op naar 2000 euro. Maar volgens haar allemaal mijn toedoen terwijl zij zit te wachten op schuldsanering wat niet mogelijk is wat elke idioot weet als niet alle schulden bekend zijn daarnaast heeft ze me laaste woonadres uitgedaagd om een factuur te stuur van zogenaamde huurachterstand wanneer ik zonder toekomstig bevelschrift me huis uitgezet ben en al me inboedel uit me huis gezet is en weg is en ik meteen en met de handhaving verbannen ben van de camping! In het contract staat zelfs dat er gehandeld moet worden met bevelschrift van de rechter! Maar nee volgens bewind moet die factuur betaald worden en is het een schuld half jaar later hebben geen enkele 2de factuur of incasso van hen gekregen. Ik heb hen zelf meerdere tegen facturen toegestuurd waar ook geen reactie op komt! Maar nee het is nog steeds een schuld! Daarbij is er een miscommunicatie met het CJIB over me brommer zij denken dat ik de scotter niet heb verzekerd klopt wat hij is opgeschorst! Blijkbaar ontbreekt het hen aan die informatie de kosten zijn opgelopen tot bij 2000 euro hij is 2 maand niet verzekerd geweest wegens dakloos zijn. EXCUSE ME DAT IK MOET OVERLEVEN OP STRAAT EN NIET DENK AAN EEN GODVERDOMME KUT VERZEKERING JEZUS ZEG! Ik heb bezwaar gemaakt en kan meer kan 9 maanden duren voor een zitting. Nu gaat me bewind willen bemoeien en zeggen we gaan een regeling met ze treffen. Nou dacht het niet! Ze wilden ten 1ste geen bezwaar maken wanneer er bezwaar gemaakt kon worden nee wat ze deden is achterover zitten en wachten op goedkeuring voor process die ik niet heb aangevraagd maar bewind zelf voor die zogenaamde huurachterstand wat over duidelijk geen schuld is! Voor CJIB is een eigen process kosten plaatje nodig! Waar ik zelf bezwaar voor heb moeten maken waar ik met me vader een week lang aan heb gewerkt uren per dag! En denken zij ff een regeling te kunnen treffen en mijn bezwaar in de doofpot te kunnen smijten? Ik heb mijn recht op bezwaar! En dit noem je een bewind die je uit de schulden helpt deze helpt je eerder meer in de schulden dan van je schulden. Dit is werkelijk schandalig en bizaar ongekend dat dit mogelijk is dat deze uitbuiters bestaan!

  Ik wil weten wat ik hiermee kan doen ASAP!

 2. Zowel gemeentelijke schuldhulp en Wsnp is een grote rommel je leeft in het ongewisse slechte bewindvoerders en je word ziek en gedemotiveerd om nog te leven het is een corrupte bende .

 3. Ronny Sammohamed Sahadat

  Mijn bewindsvoerder was van centram-amsterdam die heeft mij goed geholpen, met een budget-trainingen en mijn schuldeisers informeren over mijn aflossing bij de Gemeente krediet-bank Amsterdam over de WSNP.
  Binnen 2.5 jaar had ik mijn schuld afgelost en kreeg ik nog een resterende bedrag terug. Ik was hier erg blij mee.

  1. Schuldsanering.help

   Beste Ronny,
   Fijn dat uw schulden opgelost zijn met behulp van een bewindvoerder. Wij hopen dat u nooit meer in een dergelijke situatie terecht hoeft te komen.

  1. Schuldsanering.help

   Beste Henk,
   Het klopt inderdaad dat als er veranderingen in financiële inkomsten zijn deze aangegeven moeten worden bij de bewindvoerder. Echter, zijn er in eerste instantie schulden gemaakt en dus financiële schade bij een derde partij(en). Deze partij zit net als u misschien ook op de blaren omdat er niet genoeg geld is om de maand rond te komen. Het is daarom niet heel netjes om zo tegenover uw schulden te staan. Wees daarom altijd verstandig en voorkom schulden en daarmee soort situaties.

 4. hallo, ik heb een vraag, ik ga in de schuldhulpverlening, maar krijg nu te horen dat ik een wlz-pgb kan aanvragen voor de verzorging van mijn partner, hoe zit dit, kan ik dat geld wel gewoon krijgen of niet , stopt mijn schuldhulpverlening, of moet ik alles wat ik aan extra inkomsten krijg via de pgd afdragen, enz

 5. Ik heb een vraag hoe betrouwbaar is het bedrijf cortdaed moet eerst m’n pas met al mijn inkomen naar hun toe sturen met pincode en 350 euro betalen voor de opstart kosten en budget beheer

  Is dit een normale gang van zaken

  1. Schuldsanering.help

   Hoi Lee,

   Nee dat is niet de normale gang van zaken. Opstartkosten om uw budgetbeheer uit te besteden zijn er altijd wel. Maar het opsturen van uw pinpas met pincode dat is natuurlijk niet de bedoeling.

 6. Ik heb een minnelijk traject. Een medewerker van de gemeente Roermond heeft een regeling getroffen waarbij alle schuldeisers akkoord gingen. Ik werd wel verplicht om gedurende de drie jaar onder budget beheer te gaan. Dit ging prima tot de budget beheerder vorig jaar oktober door de rechtbank op non actief werd gezet ivm fraude. Sedert die tijd regel ik alles weer zelf. Alle verloop prima!! Ik heb in september vorig jaar een bedrag uitbetaald gekregen van de verzekering ivm geleden water schade. Bij navraag aan mijn budget beheerder destijds gaf deze mij aan dat ik dit geld zelf mocht behouden omdat ik de schade zelf had geleden. Nu is mijn contact persoon bij de gemeente begonnen met de eindberekening omdat ik per januari van dit jaar klaar zou zijn met mijn aflossingen. Maar zij is van mening dat het verzekeringsgeld naar de boedelafdracht had moeten gaan. Klopt dit? Ik kan onmogelijk al dat geld nu ophoesten. Dit zou volgens haar betekenen dat ik dan maar langer in de schuldhulpverlening moet blijven. Dit zie ik niet zitten. Ik heb getekend voor drie jaar en heb al het mogelijke gedaan om ook nog extra af te lossen. Wat is mijn recht in deze?

  1. Schuldsanering.help

   Hoi Anita, dat is een lastige situatie. Waarschijnlijk moet u het verzekeringsgeld inderdaad afdragen aan de boedelrekening. Toch is dit aan waarschijnlijk aan te vechten aangezien waterschade uw levensonderhoud (een primaire voorziening) kan aantasten. Ons advies is om deze situatie nauwkeurig en vooral volledig door te spreken met uw bewindvoerder.

 7. Beste heer/mevrouw,
  Mijn vriend zit in de schuldsanering. Niet in de WSNP. Als hij overuren maakt mag hij hiervan dan iets behouden?

  1. Schuldsanering.help

   Beste Ingrid,
   Dit moet uw vriend bespreken met de bewindvoerder. Waarschijnlijk niet aangezien dit extra inkomsten zijn en die moeten ook afgedragen worden.

  2. Als je in de minnelijke schuldregeling zit is het je plicht om een zo groot mogelijk inkomen te genereren om je schulden af te betalen. Dus ja. inkomsten uit overuren moeten ook gebruikt worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnen 24 uur schuldhulp nodig? Neem direct contact met ons op.

Schuldhulp aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie.

Terug naar: Start » Heeft u schuldhulpverlening nodig?