Ga naar de inhoud

Verjaringstermijn van schulden

De verjaringstermijn van schulden in Nederland varieert afhankelijk van het type schuld en de omstandigheden van de betaling. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aspecten van verjaringstermijnen voor schulden:

Direct schuldhulp of budgetbeheer nodig? Neem contact met ons op en ontvang binnen 24 uur hulp.

Schuldhulpverlening aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie
 1. Algemene Verjaringstermijnen:
  • De standaard verjaringstermijn voor veel soorten schulden is 20 jaar.
  • Voor bepaalde specifieke schulden, zoals leningen, kredieten, hypotheken en onbetaalde periodieke betalingen (zoals energierekeningen, huur, telefoonabonnementen), geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.
  • Belastingschulden verjaren in 5 jaar, maar voor buitenlands inkomen of vermogen is dit 12 jaar.
  • Bij consumentenkoop is de verjaringstermijn 2 jaar​​.
 2. Verjaring van Vorderingen:
  • Schadevergoedingen of boetes verjaren meestal na 5 jaar, maar er kunnen uitzonderingen zijn. Zoals in het geval van milieuschade en schade door gevaarlijke stoffen, waar een verjaringstermijn van 30 jaar geldt​​​​.
  • Voor productaansprakelijkheid geldt een verjaringstermijn van 3 jaar​​.
 3. Stuiting van Verjaring:
  • De verjaringstermijn kan worden “gestuit”, wat betekent dat deze opnieuw begint te lopen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een schriftelijke aanmaning of mededeling van de schuldeiser, een daad van erkenning door de schuldenaar, of het instellen van een rechtsvordering​​​​​​.
 4. Bijzondere Situaties:
  • Als een schuld is opgenomen in een vonnis van de rechter, geldt een verjaringstermijn van 20 jaar voor de opgelegde vordering​​.
  • Tijdens een faillissement kan de verjaringstermijn worden verlengd​​.
 5. Praktische Overwegingen:
  • In de praktijk verjaren schulden zelden omdat schuldeisers vaak systemen hebben om herinneringen te sturen en de verjaring te stuiten​​​​. Voorkom daarom loonbeslag of beslaglegging met onze hulp.

Het is belangrijk te weten dat de verjaringstermijn per geval kan verschillen, en afhangt van de soort schuld en de specifieke omstandigheden. Als je twijfelt over de status van een specifieke schuld, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden.

Hulp aanvragen


Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie
Binnen 24 uur schuldhulp nodig? Neem direct contact met ons op.

Schuldhulp aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie.

Terug naar: Start » Verjaringstermijn van schulden