Als u problematische schulden heeft als ondernemer of particulier dan is het zaak een oplossing te zoeken. In het minnelijke traject (soms ook minnelijke regeling genoemd) probeert de schuldhulpverlener (budgetcoach) een schuldregeling te treffen met uw schuldeisers. De minnelijke regeling is bedoelt als een soort bescherming tussen schuldenaar en schuldeiser.

Direct schuldhulp nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden. Wij kunnen u niet helpen met het aanvragen van de WSNP

Direct schuldhulp

Wat zijn de stappen tijdens een minnelijke schuldregeling?

Een schuldbemiddelaar begeleidt u tijdens dit minnelijke traject op meerdere vlakken. Als eerste stap zal er financieel advies in combinatie met enkele tips worden gegeven die u mogelijk helpen om de schulden te beperken of te verlagen. Daarnaast brengt de schuldhulpverlener uw financiële situatie in kaart, zowel privé als zakelijk. Er zal worden gekeken naar de hoogte van uw schulden, uw maandelijkse inkomsten, en uw uitgaven. Hiermee krijgt u meer grip op de situatie om effectief stappen te ondernemen.

Uiteraard worden ook inkomensondersteunende maatregelen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of andere aanvullende financiële sociale beurzen ook meegenomen. De budget beheerder geeft ook bespaartips of helpt mee om te kijken hoe u voor meer inkomsten kunt zorgen. Zijn deze actiepunten uitgevoerd dan zal de schuldhulpverlener evalueren of een schuldregeling mogelijk is. Blijkt hieruit dat de schulden dusdanig problematisch zijn waardoor het niet mogelijk is een regeling te treffen. Dan vindt er eerst stabilisatie-periode plaats. Het minnelijke traject komt nu ten einde.

Het is ook mogelijk om werknemers met schulden te helpen via een minnelijk traject.

Minnelijk akkoord mislukt? Wat nu?

Lukt het niet om tot een minnelijk akkoord te komen met uw schuldeisers? Dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de WSNP of schuldsanering in de volksmond. Dit is het wettelijke traject van de overheid en zal moeten worden aangevraagd via de rechtbank. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u door naar onze pagina over de schuldsanering.

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden. Wij kunnen u niet helpen met het aanvragen van de WSNP

Help mij

2 thoughts on “Minnelijke schuldregeling

  1. Silvia Beantwoorden

    mijn minnelijk traject is officieel ingegaan op 1 maart 2018 (tot maart 2021 officieel) ik heb boetevrij afgelost in juli 2018. Nu heeft het toenmalige bewind waterschapsbelastingen niet betaald (-voorgaande jaren kwam ik altijd in aanmerking voor kwijtschelding) en deze hebben inmiddels besloten beslag te leggen op mijn bijstandsuitkering plus de in mei uit te betalen vakantie toeslag is mede ingehouden door dit. Mijn vraag is nu ben schuldenvrij sinds maart 2021 of juli 2018?

    • Schuldsanering.help Bericht auteurBeantwoorden

      U zult pas schuldenvrij zijn als alles is afgelost of het traject volledig is afgerond en u een schone lei krijgt. Waarschijnlijk in uw situatie geldt dit voor maar 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *