Ga naar de inhoud

Disclaimer voor https://schuldsanering.help

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://schuldsanering.help, zoals deze beschikbaar is gesteld door Schuldsanering.help een exploitatie van Wayfaring. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

  • Schuldsanering.help aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van deze website. Of door de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.
  • Schuldsanering.help is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wij op onze website verwijzen. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar onze website.
  • Schuldsanering.help is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Wijze van verkrijgen persoonsgegevens

Schuldsanering.help verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld via het aanmeldformulier. Schuldsanering.help verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, indicatie van inkomsten en netto inkomen van de bezoeker. Voor de verwerking van cookies en tracking data verwijzen wij u door naar onze privacy policy.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Het in contact brengen met van de aanvrager (uzelf na invullen van het contactformulier) met RA Bewindvoering Nederland.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Schuldsanering.help bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schuldsanering.help een exploitatie van Wayfaring is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Schuldsanering.help een exploitatie van Wayfaring. Uiteraard is een quotatie met bronvermelding wel mogelijk.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Schuldsanering.help een exploitatie van Wayfaring streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Schuldsanering.help een exploitatie van Wayfaring aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://schuldsanering.help op deze pagina.

Binnen 24 uur schuldhulp nodig? Neem direct contact met ons op.

Schuldhulp aanvragen

Let op: wij zijn een onafhankelijke organisatie.

Terug naar: Start » Disclaimer voor https://schuldsanering.help