Ga naar de inhoud

Wat is de beslagvrije voet?

De “beslagvrije voet” is een term uit het schuldenrecht die verwijst naar het deel van het inkomen van een schuldenaar waarop schuldeisers geen beslag mogen leggen. Dit is een wettelijk vastgesteld minimumbedrag dat bedoeld is om te garanderen dat mensen met schulden genoeg geld overhouden voor de basislevensbehoeften, zoals voedsel, huisvesting en kleding.

Direct schuldhulp of budgetbeheer nodig? Neem contact met ons op en ontvang binnen 24 uur hulp.

Schuldhulpverlening aanvragen

De hoogte van de beslagvrije voet in 2024 hangt af van verschillende factoren, zoals de leefsituatie, inkomenshoogte en of men kinderen heeft. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht hun schuldensituatie, een menswaardig bestaan kan leiden. Laat Schuldsanering.help u hierbij helpen en begeleiden. Neem direct contact met ons op.

Belangrijk om te weten is dat er op sommige inkomsten geen beslag gelegd mag worden, zoals kinderbijslag en bepaalde toeslagen. De exacte berekening van de beslagvrije voet kan complex zijn en is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Voor meer gedetailleerde informatie of specifieke berekeningen met betrekking tot de beslagvrije voet, kunt u juridische bronnen of overheidswebsites raadplegen. Soms wordt de beslagvrije voet ook wel belastingvrije voet genoemd, dit is echter incorrect gezien het bedrag niet alleen betrekking heeft op belasting.

Berekening van de beslagvrije voet

Vanaf 1 januari 2021 is de berekening van de beslagvrije voet minder maatwerk en meer gestandaardiseerd. De hoogte wordt bepaald op basis van de leefsituatie en de inkomenssituatie van de persoon. Er worden vier leefsituaties onderscheiden: alleenstaand, alleenstaand met kinderen, gehuwd zonder kinderen en gehuwd met kinderen. Deze categorisering sluit aan bij de Participatiewet. De informatie over inkomen wordt verkregen uit de polisadministratie van het UWV, waarin inkomsten uit loondienst en uitkeringen worden geregistreerd.

Inwoners met een laag inkomen (op of onder bijstandsniveau) hebben een beslagvrije voet van 95% van de toepasselijke bijstandsnorm. Mensen met een middeninkomen krijgen een beslagvrije voet van 95% van de bijstandsnorm, verhoogd met een compensatiekop. Voor inwoners met een hoog inkomen geldt een maximale beslagvrije voet bestaande uit een vast bedrag.

Wat te doen bij onjuiste berekening

Als de beslagvrije voet niet correct lijkt, kunnen inwoners dit zelf controleren via www.uwbeslagvrijevoet.nl. De beslaglegger (zoals de gemeente of deurwaarder) moet de schuldenaar informeren over het beslag, de gebruikte persoonlijke gegevens en de hoogte van de beslagvrije voet. Als de hoogte niet klopt, moet de schuldenaar dit doorgeven aan de beslaglegger, inclusief alle relevante gegevens en bewijsstukken.

Hoe hoog is de beslagvrije voet in 2024?

De exacte hoogte van de beslagvrije voet in 2024 hangt af van uw persoonlijke situatie, zoals uw inkomen, leefsituatie, en eventuele wijzigingen in het minimumloon. Vanaf 1 januari 2024 is de verhoging van het minimumloon van invloed zijn op de beslagvrije voet. U kunt de hoogte van uw beslagvrije voet controleren met behulp van de rekentool op Uwbeslagvrijevoet.nl, waar u uw loonspecificatie of uitkeringsgegevens nodig heeft om de berekening te maken. Het is belangrijk om bij wijzigingen in uw inkomen of leefsituatie zelf actie te ondernemen om een herziening van de beslagvrije voet aan te vragen. Voor meer gedetailleerde informatie en ondersteuning kunt u de website van de Rijksoverheid raadplegen.

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden.

Hulp aanvragen

Wat mag wel en niet bij beslaglegging

Er kan beslag worden gelegd op uitkeringen op grond van de Participatiewet, sociale zekerheidswetten, loon, pensioenen en alimentatie. Echter, er mag geen beslag worden gelegd op bijzondere bijstand, kinderbijslag, toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag, tenzij de toeslag niet wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze bedoeld is.

Verschil tussen beslagvrije voet en vrij te laten bedrag

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen de ‘beslagvrije voet‘ en het ‘vrij te laten bedrag‘ (vtlb). Het vrij te laten bedrag is van toepassing op mensen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) of die een minnelijke schuldregelingstraject volgen. Het vtlb is het minimumbedrag dat overblijft voor levensonderhoud, en het bedrag boven het vtlb wordt gebruikt om schulden af te lossen. Dit bedrag wordt berekend door correcties toe te voegen aan de beslagvrije voet. Beide begrippen zijn wel gebaseerd op de hoogte van het bestaansminimum in Nederland.

Enkele veelgestelde vragen over de beslagvrije voet

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd. Dit zorgt ervoor dat u genoeg geld overhoudt om van te leven, zelfs als u schulden heeft.

Hoe wordt de beslagvrije voet berekend?

De berekening hangt af van uw inkomen, leefsituatie en eventuele gezinsleden. Er zijn standaardpercentages van toepassing op verschillende inkomensgroepen.

Kan de beslagvrije voet veranderen?

Ja, veranderingen in uw inkomen, gezinssamenstelling of woonsituatie kunnen leiden tot aanpassingen in de beslagvrije voet.

Wat moet ik doen als mijn beslagvrije voet niet klopt?

Als de berekende beslagvrije voet niet lijkt te kloppen, kunt u dit nagaan met behulp van een rekentool op uwbeslagvrijevoet.nl en contact opnemen met de beslaglegger voor correctie.

Binnen 24 uur schuldhulp nodig? Neem direct contact met ons op.

Schuldhulp aanvragen
Terug naar: Start » Wat is de beslagvrije voet?