Ga naar de inhoud

Wat is beslaglegging?

Beslaglegging

Beslaglegging is een juridische maatregel waarbij een schuldeiser, zoals een persoon of organisatie, uw eigendommen of inkomen claimt om een openstaande schuld af te dwingen. Dit gebeurt wanneer u, om welke reden dan ook, uw rekeningen niet op tijd betaalt. Laten we dit illustreren met een eenvoudig voorbeeld: Stel, u betaalt normaal gesproken uw rekeningen op tijd. Als u dit niet doet, kan de schuldeiser actie ondernemen om het verschuldigde bedrag alsnog te verkrijgen. Dit staat bekend als beslaglegging.

Direct schuldhulp of budgetbeheer nodig? Neem contact met ons op en ontvang binnen 24 uur hulp.

Schuldhulpverlening aanvragen

Waarop kan beslag gelegd worden?

Bij beslaglegging kan er beslag worden gelegd op bijvoorbeeld uw loon genaamd loonbeslag, uitkering, auto, woning of andere bezittingen, zoals een televisie, computer of telefoon. Het proces van beslaglegging begint met een aankondiging van de gerechtsdeurwaarder. U ontvangt eerst een officiële brief waarin staat dat de rechter de beslaglegging heeft goedgekeurd en op welke bezittingen deze van toepassing zal zijn. Zonder toestemming van de rechter mag de deurwaarder geen beslag leggen.

Er zijn verschillende vormen van beslaglegging, zoals derdenbeslag (waarbij de schuldeiser beslag legt op gelden die een derde aan u verschuldigd is, bijvoorbeeld loonbeslag) of beslag op roerende zaken (zoals uw inboedel). Het is een serieuze maatregel die genomen wordt om ervoor te zorgen dat schulden worden voldaan. Hieronder leggen we de vormen van beslaglegging beter uit.

De twee vormen van beslaglegging

Er zijn twee vormen van beslaglegging, namelijk het conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Het conservatoir beslag
Conservatoir beslag is een manier van beslaglegging die wordt gebruikt als er een vermoeden bestaat bij de rechter of schuldeiser dat bezittingen mogelijk verdwijnen, dit heeft ook betrekking tot geld. Deze vorm wordt vaak gebruikt bij personen die kwade bedoelingen hebben en proberen hun spullen aan anderen te geven of te verkopen voordat de schuldeiser zijn claim kan verhalen op de schuldenaar (de persoon met schuld). Conservatoir beslag zal in de meeste situaties niet nodig zijn tenzij u natuurlijk kwade bedoelingen heeft.

Het executoriaal beslag
Executoriaal beslag is een manier van beslaglegging die wordt gebruikt om bijvoorbeeld uw inboedel te verkopen. Door de executieverkoop van goederen komt er geld beschikbaar dat gebruikt wordt om de openstaande rekening te betalen aan de schuldeiser. Als er beslag op uw woning wordt gelegd, dan kan de woning worden verkocht als u niet betaalt. Het geld uit de verkoop wordt dan gebruikt om de openstaande schulden te betalen. Mocht er executoriaal beslag worden gelegd op uw woning laat altijd uw woning taxeren voordat de executie verkoop begint. Hiermee is het mogelijk om een hogere prijs voor verkoop van de woning te krijgen en zo meer schulden af te lossen.

Een executieverkoop inboedel is vaak prima te voorkomen met onze hulp. Wij helpen u samen met de schuldeisers een executoriaal beslag te voorkomen.

Schuldhulpverlening nodig? Neem contact met ons op en ontvang direct hulp met uw schulden.

Hulp aanvragen

Waar kan een incassobureau beslag op leggen?

De deurwaarder kan in principe op alle secundaire voorzieningen beslag leggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een auto, tv, laptop, skispullen of andere levensmiddelen die niet nodig zijn om te voorzien in de primaire levensbehoeften. Maar een deurwaarder hoeft niet altijd beslag te leggen op inboedel hij kan ook loonbeslag uitvoeren of een bankbeslag in werking zetten. Bij loonbeslag betekent het dat de deurwaarder uw werkgever benadert en het verschuldigde bedrag van uw loon laat aftrekken. Bij bankbeslag zal er beslag op bankrekeningen worden gelegd en zullen deze direct toegankelijk zijn voor de deurwaarder om te kunnen voldoen in de eisen van de schuldeiser. Bankbeslag en loonbeslag kan alleen uitgevoerd worden via een gerechtelijk bevel.

De overheid staat vaak open voor betalingsregelingen

Niet alleen de deurwaarder of incassobureau kan beslag laten leggen. De Overheid heeft ook de mogelijkheid om beslag te leggen op bijvoorbeeld uw toeslagen. Denk hierbij aan de Zorgtoeslag, Huurtoeslag of Kinderopvangtoeslag die u maandelijks ontvangt. Andere instanties die loonbeslag kunnen leggen zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, zorgverzekeraars of het CJIB bij het niet betalen van boetes. Vaak staat het CJIB voor boetes betalingsregelingen toe waardoor het blokkeren van een rekening niet nodig is. Wij kunnen u daarbij helpen mits u snel handelt. Ditzelfde geldt voor als de belastingdienst loonbeslag heeft gelegd. Want niemand wilt een loonvordering of derdenbeslag (indirecte beslaglegging op inkomstenbronnen van u van derden) meemaken. Neem daarom direct contact met ons op om een betalingsregeling te treffen met welke instantie dan ook.

Waar kan geen beslag op gelegd worden?

Niet overal kan beslag op gelegd worden door een gerechtsdeurwaarder. Beslaglegging moet immers binnen de wet gebeuren en die schrijft voor dat elke Nederlander recht heeft of basisbehoeften zoals eten en kleding bijvoorbeeld.

Enkele voorbeelden waar geen beslag op gelegd kan worden zijn;

  • uw bed en beddengoed
  • uw kleding en kleding van de inwonende leden van het gezin
  • gereedschappen van ambachtslieden en werklieden die bij hun persoonlijk bedrijf horen om werkzaamheden te verrichten
  • de in het huis aanwezige voorraad en drinken voor het huisgezin, voor een maand.

Belangrijk voor u om te weten, is dat bij het beslag dat is gelegd op uw loon of uitkering de beslagvrije voet minimaal beschikbaar moet blijven.

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is een deel van uw totale inkomen waarop geen beslag gelegd mag worden door een deurwaarder, ook niet met een gerechtelijk bevel. Dit bedrag is namelijk minimaal nodig om van te kunnen leven. De hoogte van het beslagvrije bedrag is onder andere afhankelijk van de gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van u en eventuele partner. Een uitgangspunt is dat minimaal 90% van de geldende bijstandsnorm vrij moet blijven tijdens een beslag. Het berekenen van de beslagvrije voet is echter persoonsafhankelijk, een specifieke berekening beslagvrije voet is er daarom niet. Het uiteindelijke bedrag wordt verhoogd met een gedeelte van de woonlasten en een gedeelte van de premie ziektekostenverzekering. Het is verstandig om dit samen met een bewindvoerder te bespreken

In het kort: bij een beslaglegging op uw loon (of uitkering) moet rekening gehouden worden met een minimumbedrag dat nodig is om te voorzien in de basisbehoeften. Op dit deel mag geen beslag worden gelegd door de gerechtsdeurwaarder.

Hulp nodig met een beslaglegging?

Heeft u hulp nodig een beslaglegging? Vul het contactformulier in en wij nemen binnen 24 uur telefonisch contact op voor een intake en schuldhulp (ook voor werkgevers die werknemers willen helpen).

Veelgestelde vragen over beslaglegging

Mag er beslaglegging plaatsvinden op mijn bankrekening zonder aankondiging?

Ja dat mag. Een beslag op bankrekening volgt na een gerechtelijk bevel waarin staat dat de schuldenaar schuld heeft bij de schuldeisers en deze recht hebben om dit te verhalen via uw bank. Dit bevel hoeft niet gelijk uitgevoerd te worden, meestal wachten deurwaarders met een bankbeslag tot rond het einde van de maand wanneer het salaris gestort is, om zo de grootste kans op extra geld voor de schuldeisers te ontvangen.

Mag een deurwaarder zomaar beslag leggen?

Nee, een deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw spullen na een uitspraak van de rechter. Toch is het verstandig om het niet zo ver te laten komen en een betalingsregeling te treffen met de deurwaarder. Wij kunnen u daarmee helpen.

Is een beslaglegging inboedel te voorkomen?

Ja, met onze hulp is een beslaglegging op uw inboedel te voorkomen. Wij gaan samen met u naar een oplossing zoeken voor uw problemen en kunnen de schuldeiser hierin meenemen. Dit zorgt ervoor dat er geen beslag gelegd zal worden op uw inboedel.

Ik wil een CJIB boetes betalingsregeling, kan dit?

Ja, het CJIB staat altijd open voor een betalingsregeling mocht u uw boetes niet kunnen betalen. Wij kunnen u helpen door een betalingsregeling te treffen met het CJIB.

Wat is loonbeslag?

Loonbeslag is een vorm van beslaglegging waarin een deurwaarder, incassobureau of bijvoorbeeld de overheid aanspraak maakt op een deel van uw salaris om hiermee uw schuld te voldoen.

Mag er loonbeslag gelegd worden bij mijn werkgever?

Ja, een deurwaarder of incassobureau mag loonbeslag laten leggen via uw werkgever. Het salaris zal dan in mindering worden gebracht omdat een deel naar de schuldeiser gaat.

Mag er loonbeslag gelegd worden door de belastingdienst?

Ja, de belastingdienst kan loonbeslag maar ook inhouding op toeslagen als maatregel gebruiken om uw schuld te voldoen.

Wat is derdenbeslag?

Derdenbeslag is een vorm van beslaglegging waarin de deurwaarder tussen betalingen van bijvoorbeeld uw klanten gaat zitten. Dit zorgt er dan voor dat uw klanten de openstaande betalingen aan u betalen aan de deurwaarder en zo indirect de schuldeisers eerst afbetalen.

Schuldregeling & betalingsregeling

Wij kunnen u in bijna alle situaties helpen door een betalingsregeling te treffen met uw schuldeisers, wacht hier niet te lang mee want dat maakt de situatie alleen maar lastiger.

Heeft u algemene vragen over schuldhulpverlening dan kunt u deze altijd stellen aan ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Binnen 24 uur schuldhulp nodig? Neem direct contact met ons op.

Schuldhulp aanvragen
Terug naar: Start » Wat is beslaglegging?